#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være CollectedData

EH055
2

DocumentType = E30

EH011
3

DocumentType/ListAgencyIdentifier = 260

EH025
4

RequestPositiveAcknowledgement skal ikke være oppgitt i melding

EH065
5

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-332

EH055
6
EnergyBusinessProcessRole = DDEEH013
7
BusinessProcessRole/ListAgencyIdentifier = 6EH025
8

Payload

ProfiledObservation må være oppgitt i melding

EH073
9

Dersom elementet under ProfiledObservation er Withdrawn:

Se de aktuelle undervalideringene
9.01

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod må være oppgitt i melding

EH032
9.02

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/ResolutionDuration skal ikke være oppgitt i melding

EH067
9.03
ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start må være oppgitt i meldingEH032
9.04
ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End må være oppgitt i meldingEH032
9.05

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End skal være det samme eller høyere enn ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start

E50
9.06
ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End skal ikke være i fremtidenE50
9.07

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End skal ikke være mer enn 3 år tilbake i tid

E50
9.08

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/MeterReadingStart skal ikke være oppgitt i melding

EH066
9.09

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/MeterReadingEnd skal ikke være oppgitt i melding

EH066
9.10

ProductIncludedProductCharacteristics må være oppgitt i melding

EH029
9.11

ProductIncludedProductCharacteristics/Identification skal være 8716867000030

EH029
9.12

ProductIncludedProductCharacteristics/UnitType skal være kWh

EH029
9.13

MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic må være oppgitt i melding

EH029
9.14

MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic/Direction skal være OUT

EH029
23
Elementet under ProfiledObservation skal ikke være MeterIndexEH073
24

Dersom elementet under ProfiledObservation er Metered eller Stipulated gjelder BRS-NO-312s regler for payload

Se BRS-NO-312
25
Erstatningene skal lokaliseres direkte etter tilbaketrekningen i den innkommende meldingenEH084