#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding må være RequestDataFromElhub

EH055
2 

DocumentType = 21

EH011
3 DocumentType/ListAgencyIdentifier = 6EH025
4 

RequestPositiveAcknowledgement skal ikke være oppgitt i melding

EH065
5

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-324

EH055
6 

EnergyBusinessProcessRole= DDM, DDQ, DDK, BSL or SLR

EH013
7 

EnergyBusinessProcessRole/ListAgencyIdentifier = 6 (89 hvis EnergyBusinessRole = SLR eller BSL)

EH025
8Payload

QueryTypeCode skal være utfylt med STLM

EH015
9 

SnapshotOccurence skal ikke være oppgitt i melding

EH069
10 

Period må være oppgitt i melding

EH032
11 

Period/End skal være større enn Period/Start

E50
12 

Perioden mellom Period/Start og Period/End skal ikke være større enn 1 år

E50
13 

MeteringPointUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH071
14 

MeteringGridAreaDomainLocation må være oppgitt i melding

EH041
15 

BusinessType skal ikke være en BusinessType relatert til målepunkt (MP01, MP02, HP01, HP02, HP03, HP04)

EH015