Oversikt

Prosessen for Spørring avregningsgrunnlag omfatter hovedsakelig nettselskap, kraftleverandør eller balanseansvarlig og Elhub.
Denne prosessen dekker spørring etter historisk avregningsgrunnlag:

 • Grunnlag for balanseavregningen.
 • Grunnlag for avviksoppgjør.

Kraftleverandør og balanseansvarlig kan kun etterspørre data som er relevant for dem, og ikke nettselskapets eller andre aktørers data.
Kun data som det er gitt tilgang til er tilgjengelig for spørring (tilgangsstyrt). For Grunnlag for balanseavregningen er det kun siste versjon som returneres i denne spørringen, eldre versjoner kan kun søkes frem i Elhub Aktørportal, og kan der eksporteres på standardisert format, for eksempel csv, xls (og xml).

Merk at datasett vil være tilgjengelige for spørring, selv om en beregning på for eksempel D+5 er underkjent i valideringene. Dette sikrer at en kan hente grunnlaget selv i feilsituasjoner, men det betyr også at en ikke ukritisk kan benytte et ferskt spørreresultat i avregning av sluttbrukere. Gyldig avregningsgrunnlag sendes ut gjennom egne prosesser, alternativt må status på kjøringen i Elhub portalen sjekkes.

Detaljert grunnlag for avviksoppgjør kan kun lastes ned fra Elhub aktørportal. Spørring via meldinger returnerer kun samme type data som blir sendt ut som melding etter et avviksoppgjør.

Etter 1,2 og 3 år kjøres en ny tapsberegning som oppdaterer seriene brukt i balanseavregningen. Etter disse kjøringene er det kun disse nye verdiene som returneres. Det vil fremgå av meldingen, mens de opprinnelige verdiene vil være tilgjengelig i Elhub Aktørportal.

Use Case for Spørring avregningsgrunnlag


Det kan spørres etter data for:

 • 1 nettområde på gyldighetsdato eller aktuell periode, maksimalt 1 år;
  • Siste resultat som grunnlag for balanseavregningen. Etter 1 år vil det være resultatene etter ny tapsberegning som returneres.
   • Det kan spørres etter en enkelt serie, f.eks. tap, eller alle seriene.
  • Resultatene fra alle kjøringene av saldooppgjør som dekker perioden
  • Resultatene fra alle kjøringene av korreksjonsoppgjør som dekker perioden
  • Elhub vil for en periode som er lengre enn 31 dager kunne dele opp svaret i kortere perioder. Hvis en ikke kan håndtere oppdelte svar, så bør en ikke spørre på perioder lengre enn 31 dager.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Spørring avregningsgrunnlag

Prosessen består av følgende sekvens:

Sekvensdiagram Spørring avregningsgrunnlag

Starttilstand

Prosessen starter når en aktør har behov for å hente historisk eller siste avregningsgrunnlag.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Aktøren starter en manuell prosess med den hensikt å hente historiske data, eller deres IT-løsninger identifiserer et behov for å etterspørre siste datasett.
 • Alle typer avregningsgrunnlag kan etterspørres frem til dagens dato, men det er kun siste versjon som returneres. Merk at siste datasett kan være underkjent i valideringene og dermed ikke sendt ut i avregningsprosessene og/eller til NBS.
 • Elhub kontrollerer mottatt melding "5-Spørring," og returnerer etterspurte data. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under.
 • Det kan spørres etter data for maksimalt 1 år. Elhub vil for en periode som er lengre enn 31 dager kunne dele opp svaret i kortere perioder. Hvis en ikke kan håndtere oppdelte svar, så bør en ikke spørre på perioder lengre enn 31 dager.

Valideringsregler

#

Validering

Feilkode

1Nettområdet må være registrert i ElhubE49
2Markedsaktør må ha tilgang til data for minimum ett tidspunkt innenfor etterspurt periodeEH054
3Markedsaktørtypen må ha tilgang til data og BusinessTypen det spørres omEH015
4Det må eksistere relevant avregningsgrunnlag i Elhub i spørreperiodenE0H

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Gyldighetsdato

Nettselskap/ Kraftleverandør/ Balanseansvarlig

Elhub

Må være lik eller eldre enn dagens dato.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

5 - Query - from Market parties


19 - RequestDataFromElhub

21 - Spørring

BRS-NO-324 Spørring avregningsgrunnlag

5 - Query - from Market parties

 avvist

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-324 Spørring avregningsgrunnlag

8 - Settlement - to Market parties


20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E66 (nettselskap) - Måleverdier

E31 (andre roller) - Måleverdier

BRS-NO-324 Spørring avregningsgrunnlag

9 - Reconciliation - to Balance Supplier


30 - PriceVolumeCombinationForReconciliation

E66 - Måleverdier

BRS-NO-324 Spørring avregningsgrunnlag