#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055
2 

Document Type = E58

EH011
3 

DocumentType/ListAgencyIdentifier = 260

EH025
4 RequestPositiveAcknowledgement skal ikke være oppgitt i meldingEH065
5

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-317

EH055
6 

EnergyBusinessProcessRole = DDM

EH013
7 

EnergyBusinessProcessRole/ListAgencyIdentifier = 6

EH025
8Payload

PayloadMasterDataMPEvent/Identification må være oppgitt i melding

EH074
9 

AnnualPeriodEstimatedMetrics må være oppgitt i melding

EH030
10 OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i meldingEH033
11 MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i meldingEH064
12 MPAddressMeteringPointAddress skal ikke være oppgitt i meldingE86
13 MPPositionMeteringPointGeographicalCoordinate skal ikke være oppgitt i meldingE86
14 MPAddressCadastral skal ikke være oppgitt i meldingE86
15 MpDetailMeteringPointCharacteristic skal ikke være oppgitt i meldingE86
16 MeteringInstallationMeterFacility skal ikke være oppgitt i meldingE86
17 MPTaxationProfile skal ikke være oppgitt i meldingEH028
18 MeasurementDefinition skal ikke være oppgitt i meldingEH029