Oversikt

Use Case: Oppdatering av antatt årsforbruk

Nettselskapet initierer brukstilfellet Oppdatering av antatt årsforbruk ved å sende inn et antatt årsforbruk til Elhub for et målepunkt.
Etter innsending av periodevolum (BRS-NO-312 Oppdatering av måleverdier for profilavregnede målepunkt) kan det være behov for å oppdatere antatt årsforbruk. For timeavregnede målepunkt bør også antatt årsforbruk som benyttes i VEE sendes inn. Gjeldene forskrift setter krav til oppdatering av årsforbruk for alle målepunkt minst 4 ganger i året. Det er også forventet at en oppdaterer antatt årsforbruk ved visse markedsprosesser:

 • BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid
 • BRS-NO-103 Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid
 • BRS-NO-123 Oppstart i målepunkt - innflytting

Elhub sjekker antatt årsforbruk, og merker de endringene som vil kunne forrykke kraftleverandørens andel i balanseavregningen. Endringen vil effektueres, men de mistenkelige verdiene vil vises i et oppfølgingsbilde i Elhub portalen. Det forventes at nettselskapet følger opp disse. 

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvens: Oppdatering av antatt årsforbruk.

Starttilstand

Et nettselskap ønsker å endre det antatte årsforbruket for et målepunkt, enten på eget initiativ eller på initiativ fra sluttbruker. Det oppdaterte antatte årsforbruk kan enten være utregnet maskinelt eller satt på bakgrunn av skjønn. 

Prosessforløp

 • Nettselskap sender melding med oppdatert antatt årsforbruk til Elhub. Ved masseoppdateringen bør flere målepunkt grupperes i henhold til gjeldende tekniske beskrivelse i BIM/EMIF
 • Elhub endrer antatt årsforbruk og informerer kraftleverandøren
  • Meldingen inneholder kun de felter som er fylt ut av nettselskapet i melding til Elhub
 • Endringen tas umiddelbart i bruk i alle fremtidige beregninger for de profilavregnede målepunkt. Hvis en manuell endring er ment for en sluttbruker som har flyttet ut de siste 5 kalenderdager, eller endringen kun gjelder en sluttbruker som skal flytte inn i målepunktet, må gyldighetsdato settes riktig i forhold til flyttedato.
  • Gyldighetsdato lengre tilbake enn 5 dager, vil ikke ha noen praktisk effekt, og bør derfor unngås. Det skal kun sendes med dato frem i tid hvis det gjelder en allerede registrert innflytting
  • Dersom gyldighetsdato ikke inkluderes i meldingen settes mottaksdato som gyldighetsdato
 • Elhub sjekker antatt årsforbruk, og merker de endringene som vil kunne forrykke kraftleverandørens andel i balanseavregningen. Endringen vil effektueres, men de mistenkelige verdiene vil vises i et oppfølgingsbilde i portalen. Det forventes at nettselskapet følger opp disse
 • Dersom nettselskapet sender mer enn én BRS-NO-317 per målepunkt per dag vil den sist behandlede være gjeldende
  • Hvilket antatt årsforbruk som blir gjeldende er dermed tilfeldig 
  • Det bør unngås å sende flere BRS-NO-317 per dag for samme målepunkt, både i samme og i separate meldinger

Valideringsregler

#

Validering

Feilkode

1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er iEH054
3Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032

Tidsfrister

Beskrivelse

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antatt årsforbruk

Nettselskap

Elhub

Skal sendes hver gang man endrer årsforbuket.

Videresending

Elhub

Kraftleverandør

Umiddelbart og senest 1 time etter mottak av meldingen

Kvalitetssikring

Elhub Portal

Nettselskap

Følges opp løpende, og senest neste virkedag

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Årsforbruk

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsforbruk

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsforbruk