#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding må være RequestDataFromElhub

EH055
2 

DocumentType = 21

EH011
3 

DocumentType/ListAgencyIdentifier = 6

EH025
4 

RequestPositiveAcknowledgement skal ikke være oppgitt i melding

EH065
5

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-315

EH055
6 

EnergyBusinessProcessRole= DDM, DDQ, AG or SLR

EH013
7 EnergyBusinessProcessRole/ListAgencyIdentifier = 6 (89 hvis EnergyBusinessRole = SLR)EH025
8

Payload

QueryTypeCode skal være utfylt med en av følgende typer: 

    • MVRV
    • MVTS
    • MVVT
EH015
9 

Om QueryTypeCode er MVTS eller MVVT er maksperioden (mellom Start og End) ett år

E50
10 

SnapshotOccurence skal ikke være oppgitt i melding

EH069
11 

Period må være oppgitt i melding

EH032
12 

Period/End skal være større enn Period/Start

E50
13 

MeteringPointUsedDomainLocation må være oppgitt i melding

EH057
14 

MeteringGridAreaDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH064
15 

BusinessType skal ikke være oppgitt i melding

EH070