#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1
Melding skal være CollectedDataEH055
2

Header

Document Type = E13

EH011
3

DocumentType/ListAgencyIdentifier = 260

EH025
4
RequestPositiveAcknowledgement skal ikke være oppgitt i meldingEH065
5

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-313

EH055
6
EnergyBusinessProcessRole= DDEEH013
7
EnergyBusinessProcessRole/ListAgencyIdentifier = 6EH025
8Payload

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod må være oppgitt i melding

EH032
9
ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/ResolutionDuration må være oppgitt i melding
 • Gyldige alternativer:
  • PT60M
  • PT1H
  • PT15M
 • Ugyldige alternativer:
  • PT30M
  • P1D
  • P1M
  • P1Y
EH075
10
ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start må være oppgitt i melding

Må gjenspeile ResolutionDuration

  • PT60M/PT1H må starte hver hele time
  • PT15M må starte hvert hele kvarter
EH032
11
ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End må være oppgitt i melding
 • Samme regler gjelder som for ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start
EH032
12
ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End må være større enn ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/StartE50
13
Antall observasjoner må være lik det ventede antall observasjoner i intervallet ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start - ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End er ekslusiv, som betyr at perioden 2015-01-01Z - 2015-01-02Z har 24 timer og 96 kvarter

E87
14

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End skal ikke være i fremtiden

E50
15

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start skal ikke være mer enn 3 år tilbake i tid

E50
16

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/MeterReadingStart skal ikke være oppgitt i melding

EH066
17

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/MeterReadingEnd skal ikke være oppgitt i melding

EH066
18

ProductIncludedProductCharacteristics må være oppgitt i melding

EH072
19
ProductIncludedProductCharacteristics/UnitType må være i samsvar med ProductIncludedProductCharacteristics/Identification

Aktiv energi 8716867000030 skal være kWh, andre skal være kVArh

EH029
20

MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic må være oppgitt i melding

EH029
21

Observation må være oppgitt i melding

EH073
22
Observation/Sequence skal være i stigende rekkefølge, første element skal ha verdi 1. Hull eller repeterende verdier tillates ikke

Overnevnte gjelder for en enkelt payload. Alle payoloader har samme regel, men regelen kontrolleres ikke mellom payloader

EH077
23

Om verdi er Temporary og Estimation Code benyttes, må Estimation Code være E004

EH082
24

Om verdi er Estimated, skal Estimation Code ikke være E004

EH082