#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1HeaderMelding skal være CollectedDataEH055
2


Document Type = E30

EH011
3

DocumentType/ListAgencyIdentifier = 260

EH025
4

RequestPositiveAcknowledgement skal ikke være oppgitt i melding

EH065
5

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-312

EH055
6
EnergyBusinessProcessRole = DDEEH013
7
EnergyBusinessProcessRole/ListAgencyIdentifier = 6EH025
8Payload

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod må være utfylt

EH032
9

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/ResolutionDuration skal ikke være oppgitt i melding

EH067
10
ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start må være oppgitt i meldingEH032
11
ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End må være oppgitt i melding om sluttstand er utfylt eller om volum ikke er 0EH032
12

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End må være større enn ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start om End er utfylt

E50
13

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start skal ikke være i fremtiden

E50
14

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End skal ikke være i fremtiden

E50
15

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End skal ikke være mer enn 3 år tilbake i tid

E50
16

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/MeterReadingStart må være oppgitt i melding

EH068
17

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/MeterReadingEnd må være oppgitt i melding dersom sluttdato er utfylt

EH068
18

ProductIncludedProductCharacteristics må være oppgitt i melding

EH072
19

ProductIncludedProductCharacteristics/Identification skal være 8716867000030

EH029
20

ProductIncludedProductCharacteristics/UnitType skal være kWh

EH029
21

MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic må være oppgitt i melding

EH029
22

MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic/Direction skal være utfylt med OUT

EH029
23
ProfiledObservation må være oppgitt i meldingEH073
24
ProfiledObservation skal være utfylt med enten Metered eller Stipulated

Withdrawn og MeterIndex tillates ikke

EH073