Målerstand og antatt årforbruk fra kraftleverandør:
Melding: CollectedData

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være CollectedData

EH055
2 

Document Type = E65

EH011
3 

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-311

EH055
5 

EnergyBusinessRole = DDQ

EH013
6

Payload

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/Start må være oppgitt i melding

EH034
7 

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/ResolutionDuration skal ikke være oppgitt i melding

EH034
8 

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/MeterReadingStart skal ikke være oppgitt i melding

EH034
9 

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/End skal ikke være oppgitt i melding

EH034
10 

ObservationPeriodTimeSeriesPeriod/MeterReadingEnd skal ikke være oppgitt i melding

EH034
11 

PayloadEnergyTimeSeries/Observation skal ikke være oppgitt i melding

EH034
12 

ProfiledObservation/Metered skal ikke være oppgitt i melding

EH034
13 

ProfiledObservation/Stipulated skal ikke være oppgitt i melding

EH034
14 

ProfiledObservation/Withdrawn skal ikke være oppgitt i melding

EH034
15 

For hver meldingsdel inneholdende målerstand:

  • ProfiledObservation/Meterindex må være oppgitt i melding
EH034
16 

For hver meldingsdel inneholdende antatt årsforbruk:

  • AnnualPeriodEstimatedMetrics/Total må være oppgitt i melding
EH034

Hver melding kan inneholde flere målerstand og/eller antatt årsforbruk. Hver målerstand og antatt årsforbruk skal oppgis i separat meldingsdel (payload).

Avvisning av målerstand fra nettselskap:
Melding: Acknowledgement

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være Acknowledgement

EH055
2 

Document Type = 294

EH011
3 

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-311

EH055
5 

EnergyBusinessRole = MDR

EH013
6

Payload

StatusType = 41

EH087
7 

OriginalPayloadReference må være oppgitt i melding

EH086
8 

ResponseReasonType må være oppgitt i melding

EH085
9 

ListAgencyIdentifier(ResponseReasonType) må samsvare med feilkode

EH025