Melding: RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055
2

Document Type = E58

EH011
3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-302

EH055
5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013
6

Payload

Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding

EH092
7

PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding

EH092
8

StartOfOccurrence må være oppgitt i melding

EH032
9

MeteringPointType må være oppgitt i melding hvis MPDetailMeteringPointCharacteristic er oppgitt i melding

EH039

10

MeteringPointType skal ikke være Utveksling (E20)

EH039

11

MeteringPointSubTypeConsumption må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17) eller Kombinert (E19)

EH026
12

MeteringPointSubTypeConsumption skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026
13

MeteringPointSubTypeProduction må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) eller Kombinert (E19)

EH026
14

MeteringPointSubTypeProduction skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17) 

EH026
15

InstalledCapacity skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17)

EH026
16

ContractedConnectionCapacityValue skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026
17

Priority skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026
18

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033
19

PhysicalStatusType skal ikke være oppgitt i melding

EH026
20

AnnualPeriodEstimatedMetrics skal ikke være oppgitt i melding

EH030
21

MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH064
22
NumberOfDigits må ha verdi mellom 4 og 10 (ikke mindre enn 4 og ikke større enn 10)EH027

Elhub har logikk for å håndtere tomme felter i meldingen. For beskrivelse av hvordan dette virker se Elhub BIM Business Information Model side Updating/clearing of element content.