Melding: RequestUpdateCustomerinformation

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være RequestUpdateCustomerinformation

EH055
2 

Document Type = E10

EH011
3 

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-301

EH055
5 

EnergyBusinessRole = DDQ eller SLR

EH013
6

Payload

StartOfOccurence må være oppgitt i melding

EH032
7 

Minimum én av følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01): 

  • GivenName
  • FamilyName
EH031
8 

Følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82):

  • Name
EH031
9 

Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01)

  • Name
EH031
10 

Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82)

  • GivenName
  • FamilyName
EH031

Elhub har logikk for å håndtere tomme felter i meldingen. For beskrivelse av hvordan dette virker se Elhub BIM Business Information Model kapittel 3.7 Updating/clearing of element content.