Oversikt


Use Case Oppdater grunndata – kraftleverandør.

Kraftleverandøren har ansvaret for å oppdatere Elhub med følgende:

 • Grunndata for sluttbruker

Man kan i tillegg be om utvidet lagring av måleverdier på vegne av sluttbruker. Det vil ikke være mulig for kraftleverandør å skru av utvidet lagring, om sluttbruker ønsker dette kan det gjøres på Elhub Min Side.

Grunndata for sluttbruker har ingen gyldighetsperiode, men vil være gyldige for sluttbrukeren for hele perioden sluttbrukeren er knyttet til målepunktet. Av denne grunn benyttes starttidspunktet definert i meldingen kun for å identifisere den riktige sluttbrukeren (historisk, nåværende eller fremtidig)
Endringer i sluttbruker-ID for privatpersoner (fødselsnummer) kan gjøres gjennom denne prosessen når det finnes gyldig grunn, f.eks. ved bytte fra D-nummer til fødselsnummer, ved endring av kjønnsstatus, uskiftet bo, eller ved feil i migrert data.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram Oppdater grunndata – kraftleverandør.

Starttilstand

Dataelement som kraftleverandøren har ansvar for å oppdatere i et målepunkt er endret. Kraftleverandøren har mottatt og oppdatert disse data i egne systemer.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Oppdateringer i grunndata kan sendes inn for endringer som skal effektueres umiddelbart.
 • Basert på starttilstanden sender kraftleverandøren melding «3 - Oppdatering av grunndata (sluttbruker)» til Elhub.
  • Hvis grunndata skal oppdateres for utflyttet sluttbruker, settes startdato i meldingen til før sluttbrukeren flyttet ut. Dette kan benyttes f.eks. for å oppdatere adresse for sluttfaktura. Kraftleverandøren må da være den siste kraftleverandøren for den sluttbrukeren på det målepunktet.
  • Hvis grunndata skal oppdateres for nåværende sluttbruker, settes startdato i meldingen til en dato innenfor leveringsperioden for initierende kraftleverandør. Hvis det er et leverandørskifte registrert i Elhub på målepunktet må ny kraftleverandør vente til dato for leverandørskifte før de kan oppdatere grunndata for sluttbrukeren.
  • Hvis det er registrert en innflytting av ny sluttbruker på målepunktet, kan fremtidig kraftleverandør oppdatere grunndata for fremtidig sluttbruker ved å sette startdato i meldingen til etter oppstart av deres leveranse, men maks 3 virkedager frem i tid.
 • Med utgangspunkt i den mottatte meldingen og i de tilfeller der informasjon er relevant for nettselskapet, sender Elhub meldingen «18 - Oppdatering av grunndata (sluttbruker)» til nettselskapet umiddelbart. Hvis det er registrert en fremtidig kraftleverandør for den samme sluttbrukeren på målepunktet, f.eks. i forbindelse med et leverandørbytte, vil denne også motta informasjon om oppdateringen.

Korrigere

Endringer i grunndata for sluttbruker vil være gyldige for hele perioden som sluttbrukeren har vært registrert på målepunktet. Det vil f.eks. kun være den mest oppdaterte postadressen som er tilgjengelig i Elhub. Hvis feil blir oppdaget skal derfor kraftleverandør oppdatere grunndata som beskrevet i Prosessforløp ovenfor.

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Målepunkt må være et avregningspunktEH010
3Dato for oppdatering av grunndata fra kraftleverandør må være innenfor tidsfristeneEH003
4Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
5Kraftleverandøren som initierer prosessen må ha kraftkontrakten i målepunktet på gyldighetsdatoE16
6En kraftleverandør kan oppdatere grunndata kun hvis de er den siste kraftleverandøren for sluttbrukerenE16
7

Følgende grunndataelementer skal ikke endres gjennom denne prosessen:

 • Sluttbrukertype (Forbruker, Næring)
EH031
8En postadresse må være spesifisert for sluttbrukerEH014
9

Postnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031
10

Poststed for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må ikke inneholde små bokstaver
EH031
11

Husnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med et tall som ikke er 0
 • må avsluttes med et tall eller en bokstav
 • må inneholde maks én bokstav
 • må ikke inneholde små bokstaver

RegEx: ^[1-9]{1}[0-9]*[A-ZÆØÅ]?$

EH031
12

Bruksenhetsnummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må starte med enten L, H, U eller K og deretter ha fire tall

RegEx: ^[LHUK][0-9]{4}?$

EH031
13

Kommunenummer for norske post- og fakturaadresser må oppfylle følgende formatkrav:

 • må inneholde fire tall

RegEx: ^\d{4}$

EH031
14

Hvis Gatenavn er oppgitt i en norsk post- eller fakturaadresser skal ingen av følgende være oppgitt:

 • Postboks
 • Stedsnavn
EH031

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Tidligst dato for endring – min

Kraftleverandøren

Elhub

Maksimalt 3 år tilbake i tid. Merk at endringen er gyldig for sluttbrukeren for hele perioden sluttbrukeren er knyttet til målepunktet.

Senest dato for endring – max

Kraftleverandøren

Elhub

3 virkedager etter innsendelsesdato

Videresende

Elhub

Nettselskapet

Så snart informasjon er mottatt og prosessert, og senest innen 1 time etter mottak.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

3 - Update of masterdata - from Balance Supplier


24 - RequestUpdateCustomerInformation

E10 - Anmodning om endring av masterdata

BRS-NO-301 Oppdatering av grunndata

3 - Update of masterdata - from Balance Supplier


37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-301 Oppdatering av grunndata

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret sluttbrukerdata

27 - NotifyCustomerInformation

E10 - Anmodning om endring av masterdata

BRS-NO-301 Oppdatering av grunndata