Oversikt

Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått.
Reversering skal normalt kun brukes i forbindelse med feil. Reverseringen vil sette målepunktstatus tilbake til tilstanden før feilen ble introdusert, ingen andre grunndata vil bli endret. Denne reverseringsprosessen skal brukes for å reversere følgende prosesser:

  • BRS-NO-213 Fjerning av målepunkt
    • Hvis for eksempel feil målepunkt ble fjernet.

Som hovedregel skal status/tilstand rulles tilbake til slik status/tilstand var før prosessen startet.

Use Case for Reversering av fjerning av målepunkt.

Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes «Reversering av fjerning av målepunkt». 

Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram Reversering av fjerning av målepunkt

Starttilstand

Sluttbruker eller nettselskap oppdager en feil ved en allerede gjennomført fjerningsprosess.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen «15 - Oppdater gunndata (Reversering av fjerning av målepunkt)». Opprinnelig prosess identifiseres ved at dato i reverseringsmelding er lik dato for fjerning.
  • Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene.
  • Elhub endrer målepunktstatus tilbake til Inaktiv.

Kansellering

Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny melding om fjerning sendes inn.

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Målepunkt må være et avregningspunktEH010
3Målepunktstatus må være AvsluttetEH008
4Dato for reversering må være innenfor tidsfristeneEH003
5Dato for reversering av endring av målepunktstatus må være samme som gyldighetsdato i opprinnelig prosessEH032
6Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
7Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er iE0I

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager tilbake - Min

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Antall dager tilbake - Max

Nettselskap

Elhub

Maksimalt 3 år

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Reversering av fjerning

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E67 - Kansellering

BRS-NO-224 Reversering av fjerning av målepunkt

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Reversering av fjerning

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-224 Reversering av fjerning av målepunkt