Oversikt

Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått.
Reversering skal normalt kun brukes i forbindelse med feil. Reverseringen vil sette målepunktstatus tilbake til tilstanden før feilen ble introdusert, ingen andre grunndata vil bli endret. Denne reverseringsprosessen skal brukes for å reversere følgende prosesser:

 • BRS-NO-212 Deaktivering av målepunkt
  • Hvis for eksempel deaktivering er registrert på feil målepunkt eller på feil dato.

Use Case for Reversering av deaktivering av målepunkt

Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes «Reversering av deaktivering i målepunkt».
Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram Reversering av deaktivering av målepunkt

Starttilstand

Sluttbruker eller nettselskap oppdager en feil ved en allerede gjennomført deaktiveringsprosess.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen «15 - Oppdater grunndata (Reversering av deaktivering av målepunkt)». Opprinnelig prosess identifiseres ved at dato i reverseringsmelding er lik dato for deaktivering.
 • Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene.
 • Elhub endrer målepunktstatus tilbake til Aktiv.
 • Hvis reversering blir gjennomført pågrunn av feil dato, settes riktig dato for deaktivering gjennom BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap.

Kansellering

Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny deaktiveringsmelding sendes inn. 

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Målepunkt må være et avregningspunktEH010
3Målepunktstatus må være InaktivtEH042
4Dato for reversering må være innenfor tidsfristeneEH003
5Dato for reversering av endring av målepunktstatus må være samme som gyldighetsdato i opprinnelig prosessEH032
6Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
7Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er iE0I
8Innhentingsmetode må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus AktivtEH026
9Målernummer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus AktivtEH027
10Prioritet må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og KombinertEH026
11Installert effekt må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon og KombinertEH026
12Effektgrense må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og KombinertEH026
13All avgiftsinformasjon må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Forbruk og KombinertEH028
14Avlesningsfrekvens må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH026
15Startdato for avlesningssyklus må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH026
16Antatt årsforbruk må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH030
17Målerkonstant må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH027
18Antall siffer må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og avregningsform ProfilavregnetEH027
19

Målingsoppsett for periodevolum må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk
 • avregningsform er Profilavregnet
 • målepunktstatus er Aktivt
EH029
20

Målingsoppsett for timeoppløst aktiv energi for forbruk må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Forbruk
 • avregningsform er Timeavregnet
 • målepunktstatus er Aktiv
EH029
21

Følgende målingsoppsett være spesifisert:

 • timeoppløst aktiv energi for forbruk
 • timeoppløst aktiv energi for produksjon

for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Kombinert
 • avregningsform er Timeavregnet
 • målepunktstatus er Aktiv
EH029
22

Målingsoppsett for timeoppløst aktiv energi for produksjon må være spesifisert for målepunkt hvor alle følgende er sanne:

 • målepunkttype er Produksjon
 • avregningsform er Timeavregnet
 • målepunktstatus er Aktivt
EH029
23Nettområdestatus må være Aktiv hvis noen målepunkt innenfor nettområdet har målepunktstatus AktivEH035
24Anleggsbeskrivelse må være spesifisert for målepunkt med målepunktstatus Aktivt og målepunkttype Produksjon eller KombinertEH094

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager tilbake - Min

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Antall dager tilbake - Max

Nettselskap

Elhub

Maksimalt 3 år

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Årsak

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Reversert deaktivering

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E67 - Kansellering

BRS-NO-223 Reversering av deaktivering av målepunkt

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Reversert deaktivering

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-223 Reversering av deaktivering av målepunkt