Melding: RequestEndOfSupply

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være RequestEndOfSupply

EH055
2 

Document Type = E02

EH011
3 

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-222

EH055
5 

EnergyBusinessRole = DDM

EH013
6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference må være oppgitt i meldingen

EH033
7 

BalanceSupplierInvolvedEnergyParty skal ikke være oppgitt i melding

EH059

Kun informasjon for å identifisere opprinnelig prosess vil bli brukt i Elhub. Ingen sluttbrukerinformasjon vil bli oppdatert.