Melding: RequestEndOfSupply

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være RequestEndOfSupply

EH055
2

Document Type = E02

EH011
3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-221

EH055
5

EnergyBusinessRole = DDQ

EH013
6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference må være oppgitt i melding

EH033
7

BalanceSupplierInvolvedEnergyParty må være lik JuridicalSenderEnergyParty/Identification

EH060

Kun informasjon for å identifisere opprinnelig prosess vil bli brukt i Elhub. Ingen sluttbrukerinformasjon vil bli oppdatert.