Melding: RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055
2

Document Type = E58

EH011
3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-214

EH055
5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013
6

Payload

Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding

EH092
7

PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding

EH092
8

StartOfOccurrence må være oppgitt i melding

EH026
9

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033
10

MPDetailMeteringPointCharacteristic skal ikke være oppgitt i melding

EH026
11

MPAddressMeteringPointAddress skal ikke være oppgitt i melding

E86
12

MPPositionMeteringPointGeographicalCoordinate skal ikke være oppgitt i melding

E86
13

MPAddressCadastral skal ikke være oppgitt i melding

E86
14

AnnualPeriodEstimatedMetrics skal ikke være oppgitt i melding

E86
15

MeteringInstallationMeterFacility skal ikke være oppgitt i melding

E86
16

MPTaxationProfile skal ikke være oppgitt i melding

EH028
17

MeasurementDefinition skal ikke være oppgitt i melding

EH029
18

MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH064

Ingen endringer på grunndata i målepunktet kan sendes inn i denne meldingen. Målepunktstatus settes automatisk til Inaktivt.