Oversikt


Use Case for BRS-NO-213 Fjerning av målepunkt.

Denne forretningsprosessen anvendes i de tilfeller der nettselskapet mottar et gyldig ønske (ift. eierskap og fullmakter) om å fjerne et målepunkt.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram Fjerning av målepunkt

Starttilstand

Basert på informasjonen mottatt fra Sluttbrukeren eller basert på egne beslutninger registreres et behov hos nettselskapet om fjerning av et målepunkt.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • På dato for fjerning, sender nettselskapet meldingen «15 - Oppdatering av grunndata» med status «avsluttet» til Elhub.
  • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under.

Kansellere

Kansellering av fjerning er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Ved feil, må en reversering/korrigering sendes inn.

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Målepunkt må være et avregningspunktEH010
3Målepunktstatus må være InaktivtEH042
4Dato for fjerning av målepunkt må være innenfor tidsfristeneEH003
5Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
6Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er iE0I

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager før - Min

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Antall dager før - Max

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Årsak

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Fjerning

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-213 Fjerning av målepunkt

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Fjerning

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-213 Fjerning av målepunkt