Oversikt

Prosessen for Deaktivering av målepunkt omfatter nettselskap og Elhub. Nettselskapet sender informasjon om deaktivering av målepunktet som konsekvens av at målepunktet er stengt. Status oppdateres i Elhub.


Use Case for BRS-NO-212 Deaktivering av målepunkt

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram Deaktivering av målepunkt

Starttilstand

Basert på informasjonen mottatt fra sluttbrukeren eller på grunn av interne beslutninger registrerer nettselskapet ønsket deaktivering. Dato for deaktivering blir satt til dagens dato. Målepunktet skal på dette tidspunktet være uten kontrakter, dvs. ikke ha noen gjeldende eller fremtidige kontrakter registrert. Hvis målepunktet har aktive kontrakter, skal nettselskapet først melde utflytting før målepunktet deaktiveres. Hvis målepunktet allerede er koblet fra uten at utflytting har blitt meldt i tide skal BRS-NO-214 - Deaktivering av målepunkt med sluttbruker brukes.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • På dato for stengning, sender nettselskapet meldingen «15 - Oppdatering grunndata – status inaktivt» til Elhub.
  • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under.
  • Målepunktet settes til Inaktivt.

Kansellere

Kansellering av deaktivering er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Ved feil, må en reversering/korrigering sendes inn.

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Målepunkt må være et avregningspunktEH010
3Målepunktstatus må være AktivtE81
4Dato for deaktivering av målepunkt må være innenfor tidsfristeneEH003
5Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
6Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er iE0I
7Målepunktstatus må være Aktivt for de perioder målepunktet har kraftkontrakterEH017

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager før - Min

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Antall dager før - Max

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Hvis deaktivering av målepunkt ikke har blitt meldt inn innenfor tidsfristen, må feilen korrigeres gjennom BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Deaktivering

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-212 Deaktivering av målepunkt

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Deaktivering

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-212 Deaktivering av målepunkt