Hovedprosess
Melding: RequestEndOfSupply

#

Meldingsdel

Innhold

Feildkode
1

Header

Melding skal være RequestEndOfSupply

EH055
2 

Document Type = 432

EH011
3 

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-211

EH055
5 

EnergyBusinessRole = DDM

EH013
6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033
7 

BalanceSupplierInvolvedEnergyParty skal ikke være oppgitt i melding

EH059
8 

Minimum én av følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01): 

 • GivenName
 • FamilyName
EH031
9 

Følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82):

 • Name
EH031
10 

Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01)

 • Name
EH031
11 

Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82)

 • GivenName
 • FamilyName
EH031


Kansellering
Melding: RequestEndOfSupply

#

Meldingsdel

Innhold

Feildkode
1

Header

Melding skal være RequestEndOfSupply

EH055
2 

Document Type = E02

EH011
3 

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-211

EH055
5 

EnergyBusinessRole = DDM

EH013
6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference må være oppgitt i melding

EH033


Korrigering (av opphørsdato)

Melding: RequestEndOfSupply

#

Meldingsdel

Innhold

Feildkode
1

Header

Melding skal være RequestEndOfSupply

EH055
2 

Document Type = 432

EH011
3 

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-211

EH055
5 

EnergyBusinessRole = DDM

EH013
6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference må være oppgitt i melding

EH033
7 

BalanceSupplierInvolvedEnergyParty skal ikke være oppgitt i melding

EH059
8 

Minimum én av følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01): 

 • GivenName
 • FamilyName
EH031
9 

Følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82):

 • Name
EH031
10 

Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01)

 • Name
EH031
11 

Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82)

 • GivenName
 • FamilyName
EH031