Hovedprosess
Melding: RequestEndOfSupply

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være RequestEndOfSupply

EH055
2

Document Type = 432

EH011
3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-202

EH055
5

EnergyBusinessRole = DDQ

EH013
6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033
7

BalanceSupplierInvolvedEnergyParty må være lik JuridicalSenderEnergyParty/Identification

EH060
8

Minimum én av følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01): 

  • GivenName
  • FamilyName
EH031
9

Følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82):

  • Name
EH031
10

Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01)

  • Name
EH031
11

Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82)

  • GivenName
  • FamilyName
EH031


Kansellering
Melding: RequestEndOfSupply

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være RequestEndOfSupply

EH055
2

Document Type = E02

EH011
3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-202

EH055
5

EnergyBusinessRole = DDQ

EH013
6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference må være oppgitt i melding

EH033