Oversikt

Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Elhub vil holde oversikt over antall reverseringer, for å sikre at prosessen ikke misbrukes til å håndtere angrefrist.
Reversering skal normalt kun brukes i forbindelse med feil. Reverseringen vil sette kontrakter tilbake til tilstanden før feilen ble introdusert, ingen andre grunndata vil bli endret. Denne reverseringsprosessen skal brukes for å reversere følgende prosesser:

Use Case for Reversering av oppstart i målepunkt

Når nettselskap, sluttbruker eller kraftleverandør oppdager feil ved en gjennomført prosess, meldes dette til nettselskapet som sender "Reversering av oppstart i målepunkt". 

Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering til nettselskap eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene.
Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap, leveringspliktig kraftleverandør og eventuell gammel kraftleverandør). En eventuell gammel sluttbruker i målepunktet flyttes automatisk inn igjen.
Så snart som mulig og senest innen 3 virkedager vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram Reversering av oppstart i målepunkt

Starttilstand

Sluttbruker, nettselskap eller kraftleverandøren oppdager en feil ved en allerede gjennomført oppstartsprosess. Feilen meldes til nettselskapet som startet prosessen.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Når nettselskap eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen «13 - Oppstart i målepunkt (Reversering)». Opprinnelig prosess identifiseres ved å referere til meldingen som initierte denne.  Dette kan gjøres tidligst etter at kanselleringsfrist for opprinnelig prosess er passert. Hvis feil oppdages tidligere enn dette skal prosessen kanselleres.
 • Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelse gitt i valideringsreglene.
 • Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap, leveringspliktig kraftleverandør og eventuell gammel kraftleverandør).
 • En eventuell gammel sluttbruker i målepunktet flyttes automatisk inn igjen, hvis dette er relevant.
 • Hvis det er registrert endringer i grunndata i målepunktet etter oppstartsdato, vil samtlige endringer bli sendt til kraftleverandøren i en separat melding for å sikre konsistens i grunndata.
 • Så snart som mulig vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub

Kansellering

Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny oppstartsmelding tilbake i tid sendes inn.

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Opprinnelig prosess må være registrert i ElhubEH033
2

Opprinnelig prosess må være en av følgende:

 • BRS-NO-123 - Oppstart i målepunkt - innflytting
EH081
3Kontraktsendring som reverseres må være siste endring på kraftkontrakter i målepunktetEH024
4Markedsaktør som initierer reversering må være netteier i nettområde som målepunktet er iEH023
5Dato for reversering må være innenfor tidsfristeneEH003
6

Hver kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for forbruk med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunkter er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Forbruk
 • Kombinert
E16
7

Hver kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for produksjon med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunktet er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Produksjon
 • Kombinert
E16
8Leveringspliktig kraftleverandør må være samme for hele perioden sluttbruker skal legges på leveringspliktEH093

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager tilbake - Min

Nettselskap

Elhub

Dagens dato, tidligst etter at kanselleringsfrist for opprinnelig prosess er passert.

Antall dager tilbake - Max

Nettselskap

Elhub

Perioden avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) kan beregnes for, og kun for de prosessene som er kjørt gjennom Elhub.

Reversering til nettselskap

Elhub

Nettselskap

Umiddelbart, senest innen 1 virkedag

Reversering til gammel kraftleverandør

Elhub

Gammel kraftleverandør

Umiddelbart, senest innen 1 virkedag

Resending av Måleverdier til riktig kraftleverandør

Elhub

Ny og gammel kraftleverandør

Umiddelbart, senest innen 3 virkedager

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

Start in metering point - from Grid Access Provider

Reversering

1 - RequestStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-133 Reversering av oppstart i målepunkt

Start in metering point - from Grid Access Provider

Reversering

2 - ConfirmStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-133 Reversering av oppstart i målepunkt

Start in metering point - from Grid Access Provider

Reversering

3 - RejectStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-133 Reversering av oppstart i målepunkt

2 - Start of supply - to Balance Supplier

Reversering

1 - RequestStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-133 Reversering av oppstart i målepunkt

11 - End of supply - to Balance Supplier

Reversert skifte

8 - NotifyEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-133 Reversering av oppstart i målepunkt

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Innflytting

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-133 Reversering av oppstart i målepunkt

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata

14 - Start in metering point - to Grid Access Provider


4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-133 Reversering av oppstart i målepunkt

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt