Oversikt

Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes hvis feil har oppstått.
Reversering skal kun brukes i forbindelse med feil. Reverseringen vil sette målepunktstatus tilbake til tilstanden før feilen ble introdusert, ingen andre grunndata vil bli endret. Denne reverseringsprosessen skal brukes for å reversere følgende prosesser:

  • BRS-NO-122 Aktivering i målepunkt
    • Hvis for eksempel aktivering ble registrert i feil målepunktnummer eller på feil dato

Use Case Reversering av aktivering i målepunkt

Når nettselskap oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes «Reversering av Aktivering i målepunkt». 
Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering til nettselskap eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Sekvensdiagram Reversering av Aktivering i målepunkt

Starttilstand

Nettselskap, sluttbruker eller kraftleverandør oppdager en feil ved en allerede gjennomført aktivering. Feilen meldes til nettselskapet.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • Når nettselskap oppdager feil ved Aktivering i målepunkt, sendes meldingen «Reversering av Aktivering i målepunkt», og kun hvis dette målepunktet ikke har en aktiv kraftleverandør. Opprinnelig prosess identifiseres ved at dato i reverseringsmelding er lik dato for aktivering.
  • Elhub kontrollerer mottatt melding, bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelser gitt i valideringsreglene under.
  • Elhub endrer målepunktstatus tilbake til Inaktiv.
  • Hvis reversering blir gjennomført på grunn av feil dato, settes riktig dato for aktivering gjennom BRS-NO-402: Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap.

Kansellering

Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer, må ny aktivering sendes inn.

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Målepunkt må være et avregningspunktEH010
3Målepunktstatus må være AktivtE81
4Dato for reversering må være innenfor tidsfristeneEH003
5Dato for reversering av endring av målepunktstatus må være samme som gyldighetsdato i opprinnelig prosessEH032
6Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
7Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er iE0I
8Målepunktstatus må være Aktivt for de perioder målepunktet har kraftkontrakterEH017

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager tilbake (eventuelt frem) - Min

Nettselskap

Elhub

Dato for aktivering

Antall dager tilbake - Max

Nettselskap

Elhub

Maksimalt 3 år

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Reversert åpning/ aktivering

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E67 - Kansellering

BRS-NO-132 Reversering av aktivering i målepunkt

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Reversert åpning/ aktivering

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-132 Reversering av aktivering i målepunkt