Melding: RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055
2 

Document Type = E67

EH011
3 

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-132

EH055
5 

EnergyBusinessRole = DDM

EH013
6

Payload

Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding

EH092
7 

PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding

EH026
8 

StartOfOccurrence må være oppgitt i melding

EH026
9 

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033
10 

MPDetailMeteringPointCharacteristic skal ikke være oppgitt i melding

EH026
11 

MPAddressMeteringPointAddress skal ikke være oppgitt i melding

E86
12 

MPPositionMeteringPointGeographicalCoordinate skal ikke være oppgitt i melding

E86
13 

MPAddressCadastral skal ikke være oppgitt i melding

E86
14 

AnnualPeriodEstimatedMetrics skal ikke være oppgitt i melding

E86
15 

MeteringInstallationMeterFacility skal ikke være oppgitt i melding

E86
16 

MPTaxationProfile skal ikke være oppgitt i melding

EH028
17 

MeasurementDefinition skal ikke være oppgitt i melding

EH029
18 

MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH064

Ingen endringer på grunndata i målepunktet kan sendes inn i denne meldingen. Målepunktstatus settes automatisk til Inaktivt.