Melding: RequestStartOfSupply

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være RequestStartOfSupply

 EH055
2 

Document Type = 392

 EH011
3 

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6

 EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-123

 EH055
5 

EnergyBusinessRole = DDM

 EH013
6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

 EH033
7 

BalanceSupplierInvolvedEnergyParty skal ikke være oppgitt i melding

 EH059
8 

Minimum én av følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01): 

  • GivenName
  • FamilyName
 EH031
9 

Følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82):

  • Name
 EH031
10 

Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01)

  • Name
 EH031
11 

Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82)

  • GivenName
  • FamilyName
 EH031
12 

NACE_DivisionCode skal ikke være oppgitt i melding

 EH061