Melding: RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055
2

Document Type = E58

EH011
3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-122

EH055
5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013
6

Payload

Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding

EH092
7

PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding

EH026
8

StartOfOccurrence må være oppgitt i melding

EH032
9

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033
10
PhysicalStatusType skal ikke være oppgitt i meldingEH026
11
MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i meldingEH064
12
MeteringPointType må være oppgitt i melding hvis MPDetailMeteringPointCharacteristic er oppgitt i meldingEH039
13
MeteringPointType skal ikke være Utveksling (E20)

EH039

14

SettlementMethodType må være oppgitt i melding hvis MPDetailMeteringPointCharacteristic er oppgitt i melding

EH038
15
MeteringPointSubTypeConsumption må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17) eller Kombinert (E19)EH026
16

MeteringPointSubTypeConsumption skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026
17

MeteringPointSubTypeProduction må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) eller Kombinert (E19)

EH026
18

MeteringPointSubTypeProduction skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17)

EH026
19

InstalledCapacity skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17)

EH026
20

ContractedConnectionCapacityValue skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026
21

Priority skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026
22
NumberOfDigits må ha verdi mellom 4 og 10 (ikke mindre enn 4 og ikke større enn 10)EH027

Utover målepunktstatus, som automatisk settes til Aktivt, og nettområde kan all grunndata på målepunktet oppdateres gjennom denne prosessen. En del grunndata er påkrevd for aktive målepunkt, disse er spesifisert i hoveddokumentet.
Elhub har logikk for å håndtere tomme felter i meldingen. For beskrivelse av hvordan dette virker se Elhub BIM Business Information Model kapittel 3.7 Updating/clearing of element content.