Melding: RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055
2

Document Type = E58

EH011
3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-121

EH055
5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013
6

Payload

Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding

EH092
7

PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding

EH092

8

StartOfOccurrence må være oppgitt i melding

EH032
9

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033
10
MeteringGridAreaUsedDomainLocation må være oppgitt i meldingEH041
11
PhysicalStatusType skal ikke være oppgitt i meldingEH026
12
MPAddressMeteringPointAddress må være oppgitt i meldingE86
13

SettlementMethodType må være oppgitt i melding

EH038
14
MeteringPointType må være oppgitt i meldingEH039
15

MeteringPointType skal ikke være Utveksling (E20)

EH039
16

MeteringPointSubTypeConsumption må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17) eller Kombinert (E19)

EH026
17

MeteringPointSubTypeConsumption skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026
18

MeteringPointSubTypeProduction må være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) eller Kombinert (E19)

EH026
19

MeteringPointSubTypeProduction skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17)

EH026
20

InstalledCapacity skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Forbruk (E17)

EH026
21

ContractedConnectionCapacityValue skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026
22

Priority skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18)

EH026
23
MPTaxationProfile skal ikke være oppgitt i melding hvis MeteringPointType er oppgitt i melding som Produksjon (E18) 

EH028

24
NumberOfDigits må ha verdi mellom 4 og 10 (ikke mindre enn 4 og ikke større enn 10)EH027

Utover målepunktstatus som automatisk settes til Inaktivt kan all grunndata på målepunktet spesifiseres gjennom denne prosessen.