Hovedprosess
Melding: RequestStartOfSupply

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være RequestStartOfSupply

EH055
2

Document Type = 392

EH011
3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-102

EH055
5

EnergyBusinessRole = DDQ

EH013
6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033
7

BalanceSupplierInvolvedEnergyParty må være lik JuridicalSenderEnergyParty/Identification

EH060
8

Minimum én av følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01)

  • GivenName
  • FamilyName
EH031
9

Følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82):

  • Name
EH031
10

Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01)

  • Name
EH031
11

Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82)

  • GivenName
  • FamilyName
EH031
12

NACE_DivisionCode må være oppgitt i melding

EH061


Kansellering
Melding: RequestStartOfSupply

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være RequestStartOfSupply

EH055
2

Document Type = E02

EH011
3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-102

EH055
5

EnergyBusinessRole = DDQ

EH013
6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference må være oppgitt i melding

EH033

Avvisning av innflytting i inaktivt målepunkt fra nettselskap
Melding: RejectStartOfSupply

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RejectStartOfSupply

EH055

2


Document Type = 414

EH011

3


ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-102

EH055

5


EnergyBusinessRole = DDM

EH013

6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference må være oppgitt i melding

EH033

7


ResponseReasonType = EH095

E86