Hovedprosess
Melding: RequestStartOfSupply

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være RequestStartOfSupply

 EH055
2

Document Type = 392

 EH011
3
ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6 EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-101

 EH055
5

EnergyBusinessRole = DDQ

 EH013
6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

 EH033
7

BalanceSupplierInvolvedEnergyParty må være lik JuridicalSenderEnergyParty/Identification

 EH060
8

Minimum én av følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01)

  • GivenName
  • FamilyName
 EH031
9

Følgende må være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82)

  • Name
 EH031
10

Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Forbruker (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=Z01)

  • Name
 EH031
11

Følgende skal ikke være oppgitt i melding hvis sluttbruker er av type Næring (SchemeAgencyIdentifier(CustomerIdentification)=82)

  • GivenName
  • FamilyName
 EH031
12
NACE_DivisionCode skal ikke være oppgitt i melding EH061

Informasjon om utvidet lagring for måleverdier (ExtendedStorageMeteringValues) vil ikke bli oppdatert i BRS-NO-101


Kansellering
Melding: RequestStartOfSupply

#

Meldingsdel

Innhold

Feilkode
1

Header

Melding skal være RequestStartOfSupply

EH055
2

Document Type = E02

EH011
3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025
4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-101

EH055
5

EnergyBusinessRole = DDQ

 EH013
6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference må være oppgitt i melding

EH033