Nettapet er motposten i avviksoppgjøret. Nettapet justeres inn mot reelt tap hver måned ved at det deltaoppdateres i forbindelse med utføring av avviksoppgjøret. Tapet i et timeavregnet område vil ha god kvalitet allerede ved D+5. Tapet i et profilavregnet område vil ha forbedret kvalitet etter én måned og tapet vil være nær reelt etter 1 år, da alle profilavregnede målepunkter skal avleses minst en gang i året. Endelig profilavregnet forbruk for nettområdet vil dermed foreligge årlig. Endringene i tapet skjer som en del av den månedlige utsendelsen av ATAM og APAM, og kan følges opp i Elhub Aktørportal.

Nettap justeres og gjøres opp løpende som en del av ATAM og APAM. Etter 1,2 og 3 år fra bruksdøgnet beregnes det endelige nettap på følgende måte:

Dermed kan man kontrollere at alle endringene i nettap er tatt med i ATAM/APAM. Resultet tilgjengeliggjøres i Elhub Web Portal.