BRS-NO-214 - Deaktivering av målepunkt med sluttbruker

Sist oppdatert 2021-06-17 16:40

Oversikt

Dette er en støtteprosess, og skal kun benyttes når tidsfristene ikke er overholdt i normal prosess for utflytting av sluttbruker og deaktivering av målepunkt.

Prosessen deaktiverer målepunktet og flytter ut alle sluttbrukere på målepunktet fra deaktiveringsdato og fremover.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

Prosessforløp

  • Nettselskapet initierer BRS-NO-214 - Deaktivering av målepunkt med sluttbruker med korrekt dato for når målepunktet ble frakoblet.
  • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding med bakgrunn i valideringsreglene under.
  • Alle kraftkontrakter, nettkontrakter og tredjepartskontrakter på dato for deaktivering og fremover blir avsluttet. Berørte kraftleverandører informeres.
  • Målepunktet settes til inaktivt.
  • Det forventes at nettselskapet sender inn sluttavlesning for profilavregnede målepunkt gjennom Elhub. Estimering i Elhub med eventuelt påfølgende korrigering bør unngås.
  • Hvis målepunktet i tillegg er avsluttet skal nettselskapet umiddelbart registrere dette gjennom BRS-NO-213 - Fjerning av målepunkt.
  • Hvis der er en pågående prosess på målepunktet som ligger på vent vil denne bli avvist ved kanselleringsfrist og initierende aktør vil motta en avvisningsmelding.

Kansellere

Kansellering av deaktivering er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Eventuelle feil må rettes opp manuelt.

Valideringsregler

#ValideringFeilkode
1Målepunktet må være registrert i ElhubE10
2Målepunkt må være et avregningspunktEH010
3Målepunktstatus må være AktivtE81
4Dato for deaktivering av målepunkt med sluttbruker må være innenfor tidsfristeneEH003
5Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tidEH032
6Gyldighetsdato oppgitt i prosessen skal ikke være før opprettelsesdato for målepunktetEH083
7Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er iE0I
8Målepunktet må ha en eller flere kraftkontrakter på eller etter dator for deaktivering av målepunktEH016
9Målepunktstatus skal ikke være Inaktivt eller Avsluttet hvis avregningspunktet linker til et tilknytningspunkt med målepunktstatus AktivtEH091

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub Business Information Model (BIM).