BRS Måleverdirapportering

Sist oppdatert 2021-06-17 16:41

Introduksjon

Måleverdiprosessene beskriver hovedsakelig måleverdiflyten inn og ut av Elhub. Det er nettselskapet som er ansvarlig for å rapportere måleverdier til Elhub, Elhub distribuerer disse så til markedet.


Prosessene er listet opp under Introduksjon.