Skip to main content

Flytdiagram delt produksjon

Under vises måleverdiflyten for oppsett av delt produksjon der bidragsyter er et produksjon- eller kombinasjonsmålepunkt. Merk at en beregning kan inneholde en eller flere bidragsytere, den kan også inneholde en blanding av produksjon- og kombinasjonsmålepunkt.

Måleverdiflyt i en beregning der bidragsyter er ett eller flere produksjonsmålepunkter

Måleverdiflyt i en beregning der bidragsyter er ett eller flere kombinasjonsmålepunkter

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.