Skip to main content

BRS-NO-701

Introduksjon

Olje- og energidepartementet publiserte i mai ny forskrift for hvordan husholdninger og bedrifter skal kunne dele produksjon fra et felles anlegg til forbrukskunder på samme eiendom. Mye av funksjonaliteten for å støtte oppunder kravene i forskriften finnes allerede i Elhub, eller var under utvikling. Elhub har samtidig jobbet sammen med bransjen for å videreutvikle deler av den eksisterende funksjonaliteten. Endringer som kommer og tidsplan finner dere her. Se forskriften som trer i kraft 01.10.23 på denne siden. Se §3-08, §3-12 og §6-15 som spesielt omhandler delt produksjon.

Aktuelle linker:

Innhold

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.