Skip to main content

Forslag til datakvalitetskrav grunndata 2021

Om datakvalitetskrav

Elhub er den autoritative kilden til data i det norske kraftmarkedet. Innføringen av Elhub og samtidige forskriftsendringer har medført høyere krav til datakvalitet da partene i verdikjedene i større grad må stole på datakvaliteten andre er ansvarlige for. Videre er høy datakvalitet en forutsetning for automatisering, digitalisering og effektivisering.

Nettselskaper og kraftleverandører har ansvaret for kvalitet og vedlikehold av all grunndata i Elhub. Nettselskap er ansvarlig for kvalitet og vedlikehold av all informasjon relatert til målepunktet. Kraftleverandørene er ansvarlige for å vedlikeholde sluttbrukers kundeinformasjon for sine kunder.

Kompletthetskrav - Krav om at feltet SKAL ha innehold

Kvalitetskrav - Krav om at innholdet i feltet er i tråd med Elhubs formatkrav


Målepunktsinformasjon

KompletthetskravHvorfor sette kompletthetskrav?Mål 202101.11.2020
Antatt årsforbruk for forbruks- og kombinasjonsmålepunkt-Kraftleverandør trenger feltet til anmelding
-Feltet er ikke påkrevd for aktivering av timesavregnedemålepunktet og kan sendes inn i etterkant
99,9 %99,8%
Breddegrad, lengdegrad

-NVE er interessert i feltet ifm. nye modeller for å beregne inntektsramme for nettselskapene
-SSB ønsker å lage statistikk basert på geografi
-Er kraftleverandører interessert? Hvorfor? 

Under arbeid37,9 %
Anleggsadresse - gatenavn er oppgitt på målepunkt

Gatenavn er oppgitt på målepunkt**
**Noen anlegg har ikke gyldige adresser, se merknad under Anleggsadresse format

I matrikkelen utgitt av kartverket er det 96,83 % vegadresser i landet

-99,09 %
KvalitetskravBeskrivelseMål 202101.11.2020
Anleggsadresse format

Alle av følgende valideringer er korrekte
-Husnummer: Skal starte med heltall, men ikke null og kan etterfølges av én bokstav uten mellomrom. Store bokstaver skal benyttes
-Postnummer: Postnummer skal være fire tall.
-Poststed: Poststed med store bokstaver.


MERK
Dersom en gyldig adresse for anlegget ikke eksisterer, kan netteier benytte feltene for gatenavn/husnummer for å enklere identifisere anlegget. Eksempel: Gatelys vil kunne inneholde kun gatenavn (ikke husnummer), selv om dette ikke er en gyldig adresse i Matrikkel/Posten.
Følgende anlegg er identifisert som eksempler på anlegg som ikke har en gyldig gateadresse: Lysløyper, Pukkverk, Måle/trafo/nett-stasjoner, Vei/gatelys, Veianlegg generelt (lys, bom, infotavler, skilt), Pumpeanlegg – vann og avløp, Byggestrøm/anleggs-kasser, Hytter, Forsterkere for tele/mobil/data, Tog, Tunneler, Skianlegg

100%99,65 %

Sluttbrukerinformasjon


KvalitetskravBeskrivelseMål 202101.11.2020
Sluttbrukers kontaktinformasjon

Alle av følgende valideringer er korrekte
-Telefon Formatfeil - norske telefonnummer skal ha 8 siffer og starte med et tall mellom 2 og 9. Formatet er i henhold til E.164 nummerplan,  men skal være uten mellomrom.
-Mobil formatfeil - norske mobilnummer skal ha 8 siffer og nummeret må starte med 4 eller 9 i henhold til norsk nummerplan.
-E-post formatfeil - e-post adresse skal ha følgende elementer: <et eller flere tegn foruten snabel-a og tomrom>@<et eller flere tegn foruten snabel-a og tomrom>.< et eller flere tegn foruten snabel-a og tomrom>
-Alle kontaktfelt mangler - kontaktinformasjon mangler i alle feltene: telefon, e-post og mobil.

100,0 %

99,03 %

Merk at i månedsrapport nov var det kun 51 målepunkt der alle kontaktfelt mangler. Gir 99,9984% kompletthet for dette feltet

SluttbrukerIDGyldig fødsels- eller organisasjonsnummer100,0 %99,9944 %
Sluttbrukers fakturaadresse, gjelder kun norske adresserAlle av følgende valideringer er korrekte
-Postnummer formatfeil - postnummer skal ha 4 tall.
-Husnummer formatfeil - skal starte med heltall, men ikke null og kan etterfølges av én bokstav uten mellomrom.
-Postboks i Gatenavn feltet - skal ikke inneholde ordet ''postboks''.
-Både Gatenavn og Postboks feltet brukt - kun et av feltene kan benyttes.
-Både Gatenavn og Stedsnavn feltet brukt - kun et av feltene kan benyttes.
100,0 %95,54 %
Sluttbrukers postadresse, gjelder kun norske adresserAlle av følgende valideringer er korrekte
-Postnummer formatfeil - postnummer skal ha 4 tall.
-Husnummer formatfeil - skal starte med heltall, men ikke null og kan etterfølges av én bokstav uten mellomrom.
-Postboks i Gatenavn feltet - skal ikke inneholde ordet ''postboks''.
-Både Gatenavn og Postboks feltet brukt - kun et av feltene kan benyttes.
-Både Gatenavn og Stedsnavn feltet brukt - kun et av feltene kan benyttes.
100,0 %96,88 %
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.