2021

Sist oppdatert 2021-08-10 15:39
Tid:Klokkeslett:Sted:

Torsdag 26. august

Torsdag 23. september

Torsdag 28. oktober

Onsdag 17. november (før avregningskonferansen)
Eller
Torsdag 25. november (alternativ)

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

-

-

Teams

Teams

Teams

Molde

Teams

https://elhub.no/brukerfora/elhub-brukerforum/