2020

Sist oppdatert 2020-08-10 13:52
Tid:Klokkeslett:Sted:

Torsdag 20. august

Onsdag 16. september

Torsdag 15. oktober

Torsdag 19. november

Torsdag 17. desember

10.00 – 14.00

10:00 - 14:00

09:30 - 15:30

09:30 - 15:30

09:30 - 15:30

Teams

Teams

Statnett SF Nydalen / Teams

Statnett SF Nydalen / Teams

Teams

https://elhub.no/brukerfora/elhub-brukerforum/