Skip to main content

BF21/10 Møtereferat

Dato: 17.11.2021

Sted: Molde/Teams

Presentasjon: BF21-10 20211117 Elhub brukerforum.pdf

Deltakere:
Helga Kleppe, Fjordkraft
Magnus Olsen, Lnett
Erlend Falch Pedersen, Altere
Kristi Gullstein, Ustekveikja
Therese Hellingsrud, Elvia
Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett
Finn Arne Gravdehaug, Istad Nett
Liv Eppeland, Agder Energi Nett
Aud Bjerga Sigurdsen, Lnett
Benedicte Næss, Glitre Energi Nett
Christian Moe, RingeriksKraft Nett
Tonje Christoffersen, LOS
Gideon Ovadya, BKK Nett
Grete Øwre, Tensio
Hans Kristian Svinø, Brady
Helge Grimstad, BKK Nett
Ingrid Frisli, Fjordkraft
Jarle Stava, Lnett
Jon Egil Spetaas
Anette Huke, Kinect
Torstein Jensen, Hansen
Anita Ystmark, Arva
Nina Ishaug Halvorsen, Lede
Siri Hetland Myrset, Istad Nett
Kirsten Nilsen, Lyse Energi
Janicke Thorstenson, Metzum
Henning Haraldsrud, TietoEvry
Bente Løyning, Lyse Energi
Lene Antonsen Svarstad, Skandia Energi
Anette Staleberg, Norgesenergi
Ida Roksund Gundersen, Fortum
Sandra Schau, Hafslund Strøm
Ivar Moen, Fortum Marked
Mariann Åsheim, Arva
Lars Ellingsgard, Elvia
Kristine Solberg Pedersen, Glitre Energi
Hege Villumstad, Arva
Ole Marius Nansdal, Statkraft
Lillian Bakken, CGI
Marit Andersen, Elvia

Interne deltakere:

Alexandra Edwards
Alexander Dybvad
Andreas Holmqvist
Anne Stine Hop
Alf Ulvan
Christine Rynning-Tønnesen
Christoffer Sannes
Helle Collet Reffhaug
Elisabeth Lofthus
Eigil Gjeldsvik
Ingrid Lofthus
Ingvar Flaten Aarnes
Michael Long Gia Dung
Maria Georges
Sigbjørn Høgne

Tid

Sak

Ansvarlig

12.00

Lunsj

13.00

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Forbedringssaker under arbeid:

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Ønske om felles rutine for sletting av meldinger i BRS-NO-601. Meldingene blir liggende som ubehandlet og må slettes manuelt av systemleverandør.

 • Magnus Olsen, Lnett: Målet må være å optimalisere denne prosessen.

 • Nina Ishaug Halvorsen, Lede: Vi vil gjerne at kraftleverandørene fortsetter å bruke 601, men det må forenkles.

 • Elhub: Planlegger en GDPR arbeidsgruppe for å diskutere dette og kode 4.

 • Magnus Olsen, Lnett: Meldinger om omfordeling av forbruk, ønsker status og tidsplan.

Forbedringssaker i backlog

Lukkede forbedringssaker

Christine Rynning-Tønnesen

13.15

Status Elhub - månedsrapport

 • Ole Marius Nansdal, Statkraft: Hva er verdien av kompletthet?

 • Elhub: Vi mener at fokuset bør være på å sende inn data slik at de blir komplette.

 • Erlend Falch Pedersen, Altere: Kommer kapasiteten til å øke på innsending av BRS-NO-315?

 • Elhub: Ja, vi jobber med det. Må også se på intensjonen bak BRS-NO-315

 • Ole Marius Nansdal, Statkraft: Har dere gjort analyser på treffsikkerheten fra D+1 og D+5?

  • Ikke noe galt i god kompletthet, men hva er kvaliteten?

 • Finn Arne Gravdehaug, Istad Nett: Hvordan er kvaliteten?

  • Se slide Kvalitet Forbruk, Produksjon og Utveksling i månedsrapporten

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

13.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

 • Liv Eppeland: Agder Energi Nett: Vi har jobbet med asymmetrisk oppgjør og funnet en løsning på det. Vi har også fått en ny robot på lufta så nå har vi 5-6 som jobber med måleverdier.

13.45

Vår nye Elhub-sjef Sigbjørn Høgne kommer og forteller litt om hva han tenker om veien videre for Elhub

 • Ole Marius Nansdal, Statkraft: Har dere etablert en felles plattform for Norden? Sverige har falt av, Danmark har en løsning, Finland har en løsning og Norge har en annen løsning.

 • Elhub: Elhub har gode forutsetninger for å dele løsningen sin og har snakket med Polens "Statnett" og deler kunnskapen vi har opparbeidet

 • Magnus Olsen, Lnett: Her er det regulatoriske problemstillinger, det som ble bestemt for 5 år siden er ikke like aktuelt nå.

 • Erlend Falch Pedersen, Altere: Rett etter innføringen av Elhub hadde vi ofte diskusjoner der vi savnet gevinstrealiseringene som ble lovet med innføringen av Elhub. Ønsker at denne diskusjonen tas opp igjen

 • Kristi Gullstein, Ustekveikja: En-faktura diskusjonen har blitt helt borte, ønsker å ha den på agendaen igjen.

 • Finn Arne Gravdehaug, Istad Nett: For 5 år siden diskuterte vi hva som var viktigst, og samlefaktura var en av de viktigste for nettselskapet og man kunne forenklet KIS-systemet. Ikke mulig å legge inn nettariffer i Elhub. 

 • Helge Grimstad, BKK Nett: Husk avgiftene vi også diskuterte, ikke bare nettariffer som skulle registreres. Det er ikke lett å fikse.

 • Anette Huke, Kinect: Danmark har tariffene via sin Datahub. Der har de løst det med en undermåler på produksjonsnett. Nettariffer ligger der, mens de statlige tariffene ligger på hovedmåleren.

 • Hege Villumstad, Arva: Dette er noe Elhub burde se på, aktørene sitter med gigantiske KIS-systemer. Nå kommer det også en forskriftsendring. Aktørene har forventet en forenkling i systemene sine.

 • Gideon Ovaida, BKK Nett: Det koster mye for nettselskapet for å utføre "kreative" løsninger

 • Magnus Olsen, Lnett: En-faktura, det står mer på aktørene enn på Elhub. I forhold til gevinstrealisering ligger den største byrden på aktørene og deres systemleverandører for å utnytte alle fordelene Elhub gir

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Hva slags erfaring har du?

 • Sigbjørn Høgne, Elhub: Jeg har jobbet som konsulent, i Norsk Tipping og Forskningsrådet bla. Jobbet med verdien av data. Var daglig leder i Sherpa. Mener at jeg kan bidra med erfaring fra andre bransjer som har vært gode til å utnytte data og ressurser for å skape verdi og nye produkter.

Sigbjørn Høgne

14.10

Nytt sertifikat for signering av utgående meldinger fra Elhub

 • Lillian Bakken, CGI: Den endringen dere gjorde i EXA2 påvirket ikke oss, vil endringen i produksjon være like smertefri?

 • Elhub: Det håper vi, men kan ikke være 100% sikre

 • Nina Ishaug Halvorsen, Lede: Burde ikke meldingen til systemleverandørene også gå til driftskontaktene hos aktørene?

  • Vi skal legge ut driftsmelding og informere bredt

 • Erlend Falch Pedersen, Altere: Må det tas i arbeidstiden

 • Elhub: Argumentasjonen for å ta det innenfor arbeidstid er i tilfelle det skulle gå galt så kan man rette det opp med en gang og ikke komme dagen etterpå og oppdage det.

 • Henning Haraldsrud, TietoEvry: Vi fikk ikke med oss at det skjedde neo feil med sertifikatet i Exa2 så det burde vært bedre informert om. Fordel for oss at det gjøres i arbeidstid

 • Elhub: Vi legger ut nyhetssak så fort sertifikatet er tilgjengeliggjort.

Alf Olevik Ulvan

14.20

Datakvalitetskrav måleverdier 2022

 • Nina Ishaug Halvorsen, Lede: Vi ønsker at det skal økes til 100%. Det er systemstøtten som svikter når det ikke når 100%. Er det mange som har mange rekjøringer, er det de samme?

 • Elhub: Det varierer, topplisten gjenspeiler nok mye av vår mail og telefon-dialog. Det er noen gjengangere, men også variasjon.

 • Ole Marius Nansdal, Statkraft: Hva kan man forvente hvis man er realistisk? Det er sårbarheter og alltid noe som ikke funker. Er det realistisk å forvente 100% på D+2.

 • Lars Ellinggard, Elvia: Ening i at kompletthet på D+1 kan økes til 100%.

Alf Olevik Ulvan

14.30

VMP modell for delt produksjon

 • Magnus Olsen, Lnett: Kan du forklare VMP-modellen?

 • Elhub: (Fikk ikke med meg dette, kan du oppdatere Christoffer?

 • Magnus Olsen, Lnett: Blir det en manuell registrering?

 • Elhub: Ja, det blir det. Liste med .. (Christoffer oppdaterer)

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Hvis vi som kraftleverandør skal levere til beboere og skal fordele forbruket så tvinger vi dem jo til å bruke oss.

 • Elhub: Det er uavhengig av kraftleverandørene, man kan velge selv. Blir virtuelle plusskunder.

 • Gideon: Oyada, BKK Nett: Er dette forslaget sendt på høring?

 • Elhub: Den skal sendes snart, litt usikre på når den skal på høring.

 • Gideon: Oyada, BKK Nett: Skal kundene har egne virtuelle målepunkter?

 • Elhub: De skal ha virtuelle kanaler og deler et virtuelt målepunkt. Mer informasjon om dette på http://elhub.no (kan sende ut linker)

 • Lillan Bakken, CGI: CGI har ikke systemstøtte for dette, da må det i så fall skje en endring

Christoffer Sannes

14.40

Hva fungerer bra og hva vil dere gjøre annerledes i Brukerforum i 2022?

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Vi syns det fungerer bra, diskusjonene begynner å bli bra. Lettere å forberede seg med formøter, ønsker å fortsette med det.

 • Ole Marius Nansdal, Statkraft: Ønsker mer struktur, skjønner at systemleverandørene trenger tid på å utvikle nye løsninger. Det er ikke alltid at 6 måneder er nok.

 • Nina Ishaug Halvorsen, Lede: Det må være en forskriftsendring eller en god grunn til å utvikle nye løsninger.

 • Elhub: Halvveis digitale møter er en utfordring i forhold til lyd. Vi skal se på hva vi kan gjøre.

 • Liv Eppeland, Agder Energi Nett: Hyggelig at Elhub kommer på besøk, syns det blir fine samtaler og diskusjoner.

 • Kristi Gullstein, Ustekveikja: Vi må bli bedre til å ta beslutninger. Hvis det ikke er et krav blir det ofte ikke utviklet løsninger for å utføre det.

 • Therese Hellingsrud; Elvia: Dette er en utfordring for Elvia som har to systemleverandører som tolker kravene ulikt. 

 • Tonje Christoffersen, LOS: Innflytting i inaktivt målepunkt, er det pålagt?

 • Elhub: Nei

 • Konklusjon: Elhub må være tydeligere på hva som er et krav og at aktørene må bestille løsningene fra systemleverandørene.

Christine Rynning-Tønnesen

14.55

Eventuelt

Digin har bedt Elhub om en liste over alle MPID pr nettselskap. Har noen nettselskaper noen innvendinger mot at Elhub utleverer dette?

 • Helge Grimstad, BKK Nett: Hvis man ikke klarer å knytte målepunktet opp til annen informasjon enn nettselskap er det i orden.

 • Magnus Olsen; Lnett: Vi ønsker mest mulig frigjort informasjon

 • Erlend Falch Pedersen, Altere: Ønsker vi at andre enn Elhub skal ha denne informasjonen?

 • Elhub: RME er nok riktig part å spørre i denne saken

 • Helga kleppe, Fjordkraft: Som kraftleverandør syns jeg dette er interessant. Elhub skulle være kontaktpunktet, så hvem er Digin? Hva er konsekvensene?

 • Elhub: Poenget er å gjøre det offentlig for å vite hvilket API tjenesteleverandører skal knytte seg mot. Fordi alle netteiere vil ha ulike API.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.