Skip to main content

BF21/09 Agenda

Dato: 28.10.2021

Sted: Teams

Underlag: BF21-09 20211028 Elhub brukerforum.pdf

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Christine Rynning-Tønnesen

10.15Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.30Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet
11.00Pause
11.10Asymmetrisk oppgjørIngvar Flaten Aarnes
11.30Hyppigere innsending av målverdier for produksjon, utveksling og stor forbrukAlf Olevik Ulvan
11.45Presiseringer rundt masseinnsending av BRS-NO-315 og BRS-NO-317Alf Olevik Ulvan
12.00Lunsj
12.30EI-658 Revidere retningslinjer for håndtering av dødsboOla Tuntland Garmann
12.40Alternativer for distribusjon av tariffer for nettleieAndreas Holmqvist
13.00Fornyelse av testdata i Elhubs testmiljø Exatest2 og avtaler om bruk av reelle data i testTruls Krohn Løken
13.10

Bransjestandard for hva nettselskaper bør undersøke for å stenge et målepunkt forsvarlig, iht. punkt 6.1 i Prosedyre for utflytting hvor ny sluttbruker ikke er kjent

Christine Rynning-Tønnesen
13.20Erfaringer fra bruk av Elhub SupportportalMike Long Gia Dung
13.30

Sak fra Agder Energi Nett: Vi opplever at kraftleverandører henviser kunder til oss for å stenge et målepunkt og avslutte kontrakten for å slippe nettleie en periode. Ønsker drøfting og innspill fra andre netteiere

Audun Brekke Sandhaug
13.45Møtekalender våren 2022Christine Rynning-Tønnesen
13.50Eventuelt
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.