Skip to main content

BF21/08 Agenda

Dato: 23.09.2021

Sted: Teams

Underlag: BF21-08 20210923 Elhub brukerforum.pptx

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Christine Rynning-Tønnesen

10.15Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.30Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet
11.00Pause
11.10Tidspunkt for nedetid på søndagerAlf Olevik Ulvan
11.25EI-859 Pollerespons ved nedetidIngvar Flaten Aarnes
11.35OptimusEigil Gjelsvik 
12.00Lunsj
12.30Elsertifikatandel på avregningspunkter til tilknytningspunkterHenrik Simonsen
12.5515- minutter prosjektet - Test og verifiseringHenrik Simonsen
13.15EI-889 Fornyet aktørtilgang for vask mot FolkeregisteretUy Tran / Ola Garmann 
13.30Personvern-nyttAnne Stine Hop
13.50Eventuelt
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.