Skip to main content

BF21/07 Møtenotater

Dato: 26.08.2021

Sted: Teams

Deltakere:

Andreas Horne - HansenCX
Anette Aslaksrud - Tieto
Anita Ystmark - Arva
Aud Bjerga Sigurdsen - Lyse Elnett
Audun Brekke Sandhaug - Agder Energi Nett
Benedicte Næss - Glitre Energi Nett
Bente Løyning - Lyse Dialog
Christian Moe - Ringerikskraft Nett
Erlend Falch-Pedersen - Altere
Gideon Ovadya - BKK Nett
Grete Øwre - Trønderenergi Nett
Helga Kleppe - Fjordkraft
Helge Grimstad - BKK Nett
Henning Haldsrud - Tieto Evry
Ingrid Frisli - Fjordkraft
Irene Linchausen - Troms Kraft Nett
Kirsten Nilsen - Lyse Dialog
Kristine Solberg Pedersen - Glitre Energi Nett
Lars Ellingsgard - Elvia
Lene Antonsen Svarstad - SkandiaEnergi
Lillian Bakken - CGI
Liv Helgesen Eppeland - Agder Energi Nett
Magnus Olsen - Lyse Energisalg
Marit Andersen - Elvia
Mie Neumann - HansenCX
Morten Torgalsbøen - Statnett
Nina Ishaug Halvorsen - Skagerak Nett
Therese Ernestus Hellingsrud - Elvia
Tonje Christoffersen - LOS
Ørjan Hanssen - Klarkraft

Deltakere Elhub:

Alexandra Edwards
Andreas Holmqvist
Audun Matre Meinich
Christine Rynning Tønnesen
Elisabeth Lofthus
Helle Collett Reffhaug
Henrik Simonsen
Ingrid Lofthus
Ingvar Flaten Aarnes
Julie Nordnes Niebuhr
Maria Georges
Ola Tuntland Garmann
Truls Løken Krohn
Victoria Charlotte Lund

PresentasjonBF21-07 20210826 Elhub brukerforum.pdf

Møtenotater:

TidSakAnsvarlig
10.00

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Forbedringssaker under arbeid

 • Fjordkraft: EI-270 er ikke planlagt før 2024, vi ønsker at denne prioriteres opp. Dette grunnet anmelding og korrekt beregning. Vi mener at kvaliteten på årsforbruk blir dårligere.

Forbedringssaker i backlog

 • Det er en ny forbedringssak i backlog siden forrige Brukerforum: EI-969 Reversering av oppstart overkjører opphør med samme endringsdato  

Lukkede forbedringssaker:

 • 5 lukkede saker siden sist møte.
 • Elvia: De forskjellige søkefeltene i Aktørportal er fortsatt tungvinte for søk og rapporter. Er det noe som arbeides videre med?
  • Elhub: Vi har en åpen sak som skal gjøre søk både enklere og raskere, det er et pågående arbeid så det vil bli bedre.


Planlagt arbeid i Elhub produksjonsmiljø: 12.09.2021

Christine Rynning-Tønnesen

10.15

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Henrik Simonsen

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Kristi Gullstein, Ustekveikja Energi:

 • Vi har gjort en kjempejobb med datakvalitet i det siste. Vi får ofte avvisning fordi vi har dødsbo i navnet, det stemmer ikke.

Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett:

 • Vi har tidligere klaget på status for nedetid og feil, men 18.8 ble det varslet både tidlig og i flere omganger. Jeg vil skryte av varslingen fra Elhub denne gangen.

Nina Ishaug Halvorsen, Lede:

 • Vi opplever fremdeles kraftleverandører venter med å melde kundebytter bakover i tid til det har gått 14 dager. Det bør presiseres at dette ikke skal gjøres.

Live Eppeland, Agder Energi Nett:

 • I ferien pleier jeg å sende informasjon til Elhub om hvem som er på jobb til enhver tid, dette ble ikke hensynstatt av Elhub i sommer.

11.10

EI-383 Forbedre prosess for innflytting i inaktivt målepunkt

Truls Krohn
11.20

Regime for bruk av reelle og fiktive testdata i Exatest2

 • Arbeidet er i gang
Truls Krohn
11.30

Elhub Supportportal

 • Elhub Supportportal ble vellykket lansert i går 25.08.21
 • Tilbakemeldinger på bruk av portalen hittil:
 • Agder Energi Nett: Vi har vært pilot for fellesbruker, skal denne fortsatt brukes?
  • Elhub: Vi ønsker gjerne å teste denne videre, vi må se på om det er sikkerhetsmessig forsvarlig å gå for denne løsningen for fellesbrukere før vi kan lansere løsningen for flere.
 • Fjordkraft: Har også vært pilot og testet individuell bruker, den fungerer veldig fint men ønsker at flere har tilgang til de samme sakene hos oss.
 • Elhub oppfordrer til å fortsatt komme med tilbakemeldinger på supportportalen når dere bruker den videre.
Helle Collett Reffhaug
11.45

Elsertifikatandel på avregningspunkter til tilknytningspunkter

 • Etter at Elhub tok over rapportering av elsertifikatpliktig forbruk til NECS for Subnett, har det blitt et problem med dobbeltrapportering.
 • Elhub ønsker en løsning hvor avregningspunkt som mater inn strøm til Subnett blir satt til 0% elsertifikatandel. Veiledning for dette ligger på elhub.no.
 • Tilbakemeldinger:
 • Lede: Denne løsningen strider mot logikken i systemet vårt og som ikke eier av Subnett, vi er pliktig til å rapportere 100%. Elhub bør sette 0% på Subnett-punktene. 
 • BKK Nett: Subnett-andelen er knyttet til elsertifikat-andel, de kan ikke skilles fra hverandre. Løsningen må være at Subnett fjernes eller at Subnett blir registrert som et utvekslingspunkt, evt. at Elhub overstyrer.
 • Lyse Elnett: Nettselskapet er pålagt rapporteringsansvar. Løsningen er at den som er ansvarlig for Subnettet bør være rapporteringsansvarlig hos skattevesenet, da vil dette gå automatisk.
 • BKK Nett: Punktene skal ha 100% på avgifter. Det må gjøres endringer for å få et fritak på rapporteringen. NVE kan ikke avgjøre dette alene, det må tas med Skattevesenet.
 • Lyse: Prinsipielt bør det legges til grunn at Subnett er en ekstratjeneste, Nettselskapet bør ikke belastes ekstra for dette. Subnett-eiere må stå for kostnadene selv.
 • Lede: Vi må ha noe å vise til ovenfor revisor.
 • Agder Energi Nett: Vi hadde et møte rundt dette problemet i fjor med bl.a Leif fra Elhub og Uy fra NVE.
 • BKK Nett: Tidligere løsning med å legge til filer etc. kan vi ikke gjøre lenger. Subnett-eiere bør ta over denne rapporteringen.
 • Oppfølging: Elhub følger opp med Subnett-aktører og ser på muligheten om at Subnett-aktørene tar over både elsertifikatplikt og forbruksavgift.
Henrik Simonsen
12.30

15- minutter prosjektet

 • Prosjektet er godt i gang i Elhub
 • Elhub planlegger et eget testmiljø for testing av 15. minutter som vil tilgjengeliggjøres i juni 2022.
 • Vi ønsker et eget miljø utenfor Exatest2 for å skille andre tester fra 15. minutter for å unngå verifisering for 15. minutter ved annen testing
 • Elhub ønsker piloter som tester før hele markedet, gjerne da at systemleverandørene velger ut noen aktører som de ønsker at skal pilotere
 • BRS-NO-306, til fordel for BRS-NO-302, vil åpnes i Q4 2021 og fjerning av BRS-NO-306 vil skje i utgangen av 2022.
 • Tilbakemeldinger:
 • Altere: Vi er ikke helt i gang med 15. minutters-prosjektet, men ser ikke noe problem med å starte opp testing. Det sendes ulike serier for ulike verdier til avregning. Når avregningsmetode endres sendes det som timeverdier og PPC-verdier. Dette bør være noe Elhub filtrerer, ikke noe alle systemleverandører bør implementere. Det er ikke kostnadsbesparende.
 • HansenCX: Vi er startfasen og ser på datamodell og design foreløpig. Tidsplanen ser grei ut.
 • CGI: Vi er i startfasen med analyser. Noe av løsningen vår støtter 15-minutter allerede. Tidsplan og testmiljøer ser greit ut.
 • Tieto: Vi synes at det er litt knapp tid for testing fra juni-juli, så om testmiljøene kan åpnes før er det fint.
 • Agder Energi Nett: Vi har to systemer, Embriq og Brady. Regionalnettet ligger i Brady, vi skal jobbe litt sammen med de i høst for å få opp systemet. Vi har også testet litt internt med 15. minutt-verdier, det har gått veldig fint. Vi er spent på å teste BRS-NO-302 da vi tror vi vil få noen utfordringer der.
Henrik Simonsen
12.45

EI-737 Starte sletting av måleverdier eldre enn 3 år i produksjon

 • Sette 10 års lagring på de som feilaktig ble endret grunnet bug EI-837 Utvidet lagring av måleverdier skal ikke oppdateres i forbindelse med leverandørskifte
 • Rettet feil som satt registrering av 10 års lagring tilbake til 3års lagring ved leverandørbytte.
 • Spørsmål: Skal Elhub sette tilbake lagringslengde ved utsendelse av meldinger eller uten?
 • Lyse: Når kunden trykker for lagring på 10år i Plugin bør dette også sendes melding på til aktører, det gjør det ikke i dag.
 • Fjordkraft: Hvis det kun gjelder 2000 anlegg bør det gjøres egne avtaler hos disse aktørene.
Andreas Holmqvist
13.00

Nasjonal standard for utveksling av tariffer og prissignaler for nettleie

 • https://elhub.no/nyheter/behov-for-felles-bransjestandard-for-utveksling-av-informasjon-om-tariffer/
 • Lyse: Å tilby tjenester eksplisitt er jeg litt usikker på, da dette burde være en standard for hele bransjen. Ellers er jeg enig.
 • BKK Nett: Ansvaret for tilgangsstyring legges på nettselskapene, det kan være utfordrende. Det må vurderes sikkerhet her.
 • Agder Energi Nett: En felles standard må forskriftsfestes. Elhub må vurdere eventuelle ytelsesutfordringer hvis en løsning implementeres sentralt.
 • Elhub anbefaler å lese rapporten og spre den til eventuelle kollegaer som kan ha interesse for temaet
 • Elhub kaller inn til et eget møte ang. dette om ca 2 uker
Andreas Holmqvist
13.20

Elhub Trainingportal - Veien videre

 • Elhub foreslår å legge ned Elhub Trainingportal da det er utdatert og brukes lite
 • Agder Energi Nett: Kontaktsenteret hos oss bruker disse til opplæring av nyansatte
 • BKK Nett: Det er viktig at det ligger dokumentasjon lett tilgjengelig for nyansatte
 • Ustekveikja: Vi bruker det ikke noe særlig, men webinar-snutter er en god erstatning.
 • Fjordkraft: Vi vil gjerne ha et alternativ som forklarer markedet overordnet før kursene fjernes
 • Agder Energi Nett: For nyansatte og interne som bytter stilling er dette veldig relevant
 • Elhub finner alternativ for grunnleggende opplæring før eventuell fjerning av Trainingportal.
Victoria Charlotte Lund
13.30

Forsinkelse i helgepriser fra Nordpool

Helga Kleppe
13.40

Resultater fra Elhub kundeundersøkelse juni 2021

https://elhub.no/nyheter/elhub-kundetilfredshetsundersokelse-juni-2021/

Christine Rynning-Tønnesen
13.50

Eventuelt

 • Altere: Vi får ofte tilbakemelding fra Elhub om at "det er sånn Elhub fungerer" når vi kommer med forslag til forbedringer. Kunne gjerne tenkt oss mer imøtekommenhet noen ganger.
 • Neste møte holdes også på Teams, vi vil se mer på muligheten for å møtes fysisk i møter senere i høst.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.