Skip to main content

BF24/02 30. mai 2024

Sted: Nydalen Allé 33 + Teams

Underlag:

Dette brukerforumet vil bestå av to deler; først normalt program fra kl. 10-12. Fra kl. 13 vil det være to sesjoner der deltakerne kan delta på den de er mest interessert i. Se egen innkalling til de to sesjonene.

Tid

Sak

Ansvarlig

10:00

Velkommen

Christine Rynning-Tønnesen

10.05

Status Elhub

  • Driftsstatus

  • Status på 15 minutter

  • Prising på 15. minutter fra mars 2025

  • Samtykkekontroll

Trond Rein-Hansen, Henrik Simonsen, Julie Niebuhr, Sigbjørn Høgne

10.45

 

Elhub veikart / status på saker i utvikling

Jørgen Nafstad Møller

11.00

Runde rundt bordet

Aktørene i Brukerforum

11.30

Masseuthenting av måleverdier som alternativ til BRS-NO-315

Julie Niebuhr og Frode Kaspersen

11.50

Eventuelt

12.00

LUNSJ i Nydalsveien 28

13.00 - 15:00

Sesjon - Markedsprosesser og Strukturdata

Kim Charlotte Elvestad og Elisabet Lofthus

13.00 - 15:00

Sesjon - Måleverdier og Beregninger

Jørgen Nafstad Møller og Audun Matre Meinich

15:00

Møtet avsluttes og vi ønsker alle velkomne til en matbit og noe godt i glasset på Nydalen Bryggeri og Spiseri

 

Sesjon - Markedsprosesser og Strukturdata

Ansvarlig

EI-1216 - Ny BRS for delt produksjon

Kim Charlotte Elvestad

EI-1363 - Samtykkekontroll for leverandørskifter og innflyttinger

Kim Charlotte Elvestad og Elisabet Lofthus 

EI-1120 - Samleinitiativ for tilgangsstyring

Elisabet Lofthus

Sesjon - Måleverdier og Beregninger

Ansvarlig

EI-270 Elhub begynner å regne ut og distribuere antatt årsvolum for alle forbruksmålepunkt (1. august 2024)

EI-270 Endringene i BIM trer i kraft. Elhub vil begynne å regne ut og distribuere antatt årsvolum for produksjonsmålepunkt, kombinasjonsmålepunkt og plusskunder (15. oktober 2024)

Audun Matre Meinich

EI-1274 Brukergrensesnitt for netteier til å se og redigere valideringsregler for balanseavregningen per nettområde

Audun Matre Meinich

Gjennomgang av endringene og tilbakemeldinger på balanseavregningssidene

Henrik Simonsen

Deling av måleverdier mellom nettselskap med virtuelt nettområde / Erstatte MSCONS

Henrik Simonsen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.