Skip to main content

BF24/01 Referat

Dato: 7. mars 2024

Sted: Teams

Underlag: BF24-01 Underlag.pdf

Tid

Sak

Ansvarlig

10:00

Velkommen

Christine Rynning-Tønnesen

10.05

Status Elhub

 

10.20

Overgangen til 15-minutter

Ingvar Flaten Aarnes

10.35

 

Saker i implementering

CGI: Hva er bakgrunnen for at BRS-NO-701 flyttes på?

Elhub: Feilretting i produksjon er hovedgrunn til utsettelse. BRS-NO-701 er av høyeste prioritet.

Lnett: Vi diskuterte delt produksjon i forrige brukerforum og sa at det er noe som må prioriteres. Ble signalisert at den skulle være klar i Q1, så ble den flyttet til Q2 og nå Q3. Det setter oss i en vanskelig situasjon.

Lyse: Har dere vurdert å gå tilbake til myndighetene og gi tilbakemelding om at dette setter aktørene i en vanskelig posisjon? Bør vurdere å be om utsettelse.

Elhub: Det skal vi ta med oss og vurdere videre.

BKK: Vi sitter i klemme, vi blir pålagt alle implementeringene og så fungerer det ikke i Elhub. Er det sikkert at det blir Q3 nå?

CGI: For vår del er det viktig å få en dato å forholde oss til. Kundene våre ønsker ikke en manuell registrering i Elhub.

Arbeidsgrupper:

El-867 Glitre nett er positive til dette

EI-252: Glitre Nett blir gjerne med i arbeidsgruppe.

EI-252: Fjordkraft blir gjerne med i arbeidsgruppe.

El-252 Å Strøm vil gjerne være med i arbeidsgruppe

EI-252- Elvia blir gjerne med

El-339 GlitreNett vil fortsatt være med i den gruppen

Kim Charlotte Elvestad og Audun Matre Meinich

10.50

Runde rundt bordet

Prioritering på saker i implementering:

 • Lyse Energi: Den saken som mangler i prioriteringslisten er BRS-NO-601 initiert fra nettselskapet. Det hadde vært fint om netteier kunne initiere disse meldingene også. Dette har vi diskutert mange ganger. Eventuelt om Elhub kan lage ulike kategorier i disse meldingene

 • Fjordkraft: Ønsker prioritering på EI-252, EI-302, EI-1252, EI-339.

 • Glitre Nett: EI-867 er noe vi ønsker å bli ferdig med.

 • Utility Cloud: For oss er det viktig å prioritere; kan vi basere oss på automatiske prosesser fra Elhub, eller manuelle prosesser. Blir lei av å si det; 315 må prioriteres. Vi henter anleggsdetaljer og historiske måleverdier. En liten tilleggsfuksjon; hvorfor finnes ikke MoveInDate i NotifyStartOfSupply for leverandørbytte?

 • Elhub: Vil det kunne løses at dere henter MoveInDate med BRS-NO-303?

 • Utility Cloud: Ja, forutsatt at ytelsen på 303 forbedres. Vi har prøvd det, men ytelsen i 303 er ikke god nok for vårt behov i dag.

 • Elvia: Ønsker at EI-339 og EI-695 blir prioritert. Mailer som ikke blir svart på skaper forsinkelser i alle prosesser.

 • Stein Erik: Må også støtte Glitre i prioritering av EI-867

  Lyse: EI-252, må justeres angående angrefristloven

  Elhub: Ja, vi må se på denne på nytt pga. endringene.

Delt produksjon:

 • Glitre Nett: All honnør til Hansen og Christoffer i Elhub. Vi har et problem med at Elhub endrer anleggstypen vår. Det bør ikke skje. Det fører til konflikt når det blir satt opp. Det endrer bidragstypen. Da kan ikke de som tar ut ordrer fra vårt system se at det er produksjon bak målepunktet. Hos oss ser det ut som et produksjonspunkt og det kan føre til store problemer hvis det skjer feilsituasjoner, for montører osv.

 • Glitre: Det vil vel komme i BRS-NO-701? Nå ser det bare ut som kunden ikke er plusskunde lenger.

Håndtering av dødsbo:

 • Tibber: Når vi endrer personnummeret får vi klager av nettselskapet.

 • Glitre Nett: Fortsett å følg prosedyren for dødsbo/uskiftet bo. Det vi ser er at det hender det endres navn uten at det en knyttet til uskiftet bo, og da må det jo rettes.

 • Å Strøm: Det hender vi sliter når vi ringer netteier når vi spør om siste korreksjon, får beskjed om at det bryter GDPR. Delt produksjon, fint om vi kan få en e-post så vi vet grunnen til at kunden ikke lenger ligger som plusskunde.

 • Elvia: Syns ikke dette er et GPDR-brudd. Gi oss beskjed om du får denne tilbakemeldingen fra oss så skal vi si fra til kundesenteret vårt.

 • Elvia: 15 minutter har gått fint for vår del. Delt produksjon; en del kunder har klagd på at de ikke kan være deltaker og bidragsyter samtidig. BRS-NO-701; er det behov for at Elhub distribuerer anleggstypen her? Det fører til mye frustrasjon hos oss.

 • Lede: Delt produksjon må prioriteres. I mål med 15 minutter, det har vært mye jobb og en del utfordringer. Kundesenteret melder om at vi får mange opphør som viser seg å være feil. Noen gjelder opphør av kraftleveranse som blir meldt som utflytting og andre gjelder feil dato. Ber om at kraft sjekker dette internt. Ta ut EI-956 og ta inn BRS-601 initiert fra nettselskapet; ønsker at den kan brukes frem og tilbake. Veldig interessert i EI-252 og EI-339.

Aktørene i Brukerforum

11.20

EI-1367 Innflytting tilbake i tid

 • Lede: Ikke noe problem å få oppstart på leveringsplikt, men frykter at vi får innflytting fremover i tid, og mange perioder uten kunde. Eller at kraft henviser til nett for innflytting.

 • Elhub: Kraft har ikke lov å flytte inn kunder tilbake i tid med kraftleveranse. Må flyttes inn tilbake i tid med leveringsplikt og så må det sendes leverandørskifte frem i tid.

 • Lyse: Det er datoen på kontrakten med kunden som avgjør. konsekvensen blir at flere vil få leveringsplikt i en periode hvis ikke kundene blir lært opp til å bestille strøm i god tid før innflytting.

 • Elhub: poenget her er ikke at man skal vente, man skal registrere kunden på riktig dato, men kan ikke ta over leveransen før angrefristen er over.

 • Utility Cloud: Med så mange nye felter blir dette så komplisert. Bør heller se på hvordan dere kan endre prosessen i Elhub uten at alle andre må gjøre endringer. Gjør det så enkelt og effektivt som mulig.

 • Elvia: Blir BRS-104 da stoppet i Elhub på privatkunder? Den bør jo det.

 • Elhub: Det har vi ikke sett på ennå, men det er vi enige i. Vi tar det med oss videre.

 • Lyse: Fornøyd med denne løsningen, tror det er greit med denne fleksibiliteten i begynnelsen. Da er vi compliant.

Kim Charlotte Elvestad og Julie Nordnes Niebuhr

11.35

Planlagt arbeid i Elhub produksjonsmiljø

 • Elvia: Vi køer opp meldinger internt, men produserer dem ikke før Elhub er oppe igjen. Legger det inn manuelt. Elhub er flinke til å informere om nedetid, men ikke til å si fra om når Elhub er oppe igjen.

 • Elhub: Vi hadde et initiativ for noen år siden der vi svarte med ulike 500-koder. Det kan vi vurdere igjen

 • Hansen: Vi har samme ordning som Elvia, en litt manuell prosess der vi må stoppe og starte meldinger.

 • Glitre: Vi sender fra flere systemer og har en mellomvareplattform som vi buffrer fra (må skru av og på manuelt). Derfor er det viktig å få beskjed.

 • CGI: For de som bruker våre system er dette helautomatisert. Vi forholder oss til den reelle nedetiden.

 • Elvia: Fått tilbakemeldinger fra utviklerne om at det er fysisk umulig å automatisere på bakgrunn av meldingene vi får fra Elhub.

 • Fjordkraft: Går i utgangspunktet fint med hverdager, men fint om dere ikke stopper BRS-611. Dette er selgerne avhengig av. Det er ikke ideelt når 611 er nede, men ikke krise i en liten periode på ettermiddagene fremover.

Trond Rein-Hansen

11.45

LUNSJ

 

12.30

Status oppdatering av kommunenummer

Ola Garmann

12.40

§ 1-6. Kvalitetssikring av data som overføres til avregningsansvarlig. Ny bestemmelse i forskrift fra 22. januar gir større myndighet for Elhub til å definere datakvalitetskrav.

 • BKK: I dag må vi bestille rapporter fra Elhub, men dette burde vi kunne ta ut selv. Da kan vi rydde fortløpende.

 • Anita: Støtter det, det gjør det mye lettere å rydde opp.

Ola Garmann

12.55

EI-270 Utregning av antatt årsforbruk

Flytte tidspunkt for endring av ansvar for utregning av antatt årsforbruk - tilbakemeldinger:

 • CGI: Vi har jo sagt at vi skal ha 6 måneders implementeringstid så 1. august er litt knapt og for nærme sommerferien.

 • Fjordkraft: Hvor ofte tenker dere å kjøre denne reberegningen?

 • Elhub: Det er ikke helt bestemt ennå, men det kan vi ta opp i neste Brukerforum.

Audun Matre Meinich

13:10

EI-956 Beregne og avregne nettoverdier for vanlige plusskunder

 • Glitre: Lurer på hvordan dette skal fungere i praksis?

 • Elhub: Det er kun når du har nettoproduksjon en del av timen at dette er aktuelt.

 • Lyse: RME må avklare hva som skal gjelde

 • Lnett: Kundene vil komme bedre ut av dette avregningsmessig, likebehandlig av plusskunder og delt produksjonskunder.

 • Glitre: Prosumenter skal betale fastledd for innmating, hvordan kommer de inn i dette?

 • Elhub: Dette gjelder kun for plusskunder.

 • Glitre: Blir vanskelig for kunden å forstå dette. Det er flere og flere som skaffer solceller. Avgiftene må avklares, hva skal vi betale avgifter på?

 • BKK: viktig å ta diskusjonen om kundebiten, både når det gjelder dette og delt produksjon. Det bør gjøres enkelt.

 • Elhub fortsetter dialogen med RME og dersom dette er noe vi må gjøre så kommer vi til å opprette en arbeidsgruppe for å sette en standard og få løst dette på best mulig måte.

Jørgen Nafstad Møller

13:25

Estimering av 15 min-måleverdier for umålte anlegg.

Bør VEE-guiden ha en beskrivelse av hvordan måleverdiene skal estimeres?

 • Lede: Vi har delt det i flere profiler og ulike brenntider i henhold til sol.

 • Elvia: ikke noe fornøyd med dette, men kommer ikke unna. Vi har i underkant av 2700 umålte målepunkt. Krav om at store anlegg skal over på måling som vi prøver å bestride. Veilys er ikke bare veilys lenger, det er smartbelysning, skrur seg av på ulike tidspunkter, det er vanskelig å sette en profil på dem. Tilhengere av å gjøre det så enkelt som mulig.

 • Lnett: Vanskelig å skulle lage en standard for nett fordi det er så mange ulike profiler der ute. Ansvaret må ligge på nett til å få det så riktig som mulig, med det blir vanskeligere og vanskeligere.

 • Konklusjon: Basert på innspillene i Brukerforum så vil dette ikke tas inn i VEE guiden. Det er mange ulike måter å profilere på for de ulike målepunktene, og nettselskapene trenger friheten ved å gjøre dette ulikt for å få det mest mulig korrekt.

Jørgen Nafstad Møller

Ingvar Flaten Aarnes

13.40

Utsending av 6015 verdier

 • Lyse: Antar at det kommer regulatoriske krav om hvordan vi skal håndtere dette.

 • Elhub anbefaler aktørene å gjøre regulator oppmerksomme på risikoen.

 • Kinect: Vi mener at det er en selvfølge at verdiene man fakturerer på sendes ut.

Audun Matre Meinich

13.45

Bruk av data fra Elhub i energioptimalisering

Elisabet Lofthus

13.47

Techday 2024

Hans Kristian Fjeld

13.50

Møtekalender Brukerforum 2024

Christine Rynning-Tønnesen

13.55

Eventuelt

Alexandra Edwards

14:00

Avslutning

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.