Skip to main content

BF24/01 7. mars 2024

Sted: Teams

Underlag: BF24-01 Underlag.pdf

Tid

Sak

Ansvarlig

10:00

Velkommen

Christine Rynning-Tønnesen

10.05

Status Elhub

10.20

Overgangen til 15-minutter

Ingvar Flaten Aarnes

10.35

Saker i implementering

Kim Charlotte Elvestad og Audun Matre Meinich

10.50

Runde rundt bordet

Aktørene i Brukerforum

11.20

EI-1367 Innflytting tilbake i tid

Kim Charlotte Elvestad og Julie Nordnes Niebuhr

11.35

Planlagt arbeid i Elhub produksjonsmiljø

Trond Rein-Hansen

11.45

LUNSJ

12.30

Status oppdatering av kommunenummer

Ola Garmann

12.40

§ 1-6. Kvalitetssikring av data som overføres til avregningsansvarlig. Ny bestemmelse i forskrift fra 22. januar gir større myndighet for Elhub til å definere datakvalitetskrav.

Ola Garmann

12.55

EI-270 Utregning av antatt årsforbruk

Audun Matre Meinich

13:10

EI-956 Beregne og avregne nettoverdier for vanlige plusskunder

Jørgen Nafstad Møller

13:25

Estimering av 15 min-måleverdier for umålte anlegg.

Bør VEE-guiden ha en beskrivelse av hvordan måleverdiene skal estimeres?

Jørgen Nafstad Møller

Ingvar Flaten Aarnes

13.40

Utsending av 6015 verdier

Audun Matre Meinich

13.45

Bruk av data fra Elhub i energioptimalisering

Elisabet Lofthus

13.47

Techday 2024

Hans Kristian Fjeld

13.50

Møtekalender Brukerforum 2024

Christine Rynning-Tønnesen

13.55

Eventuelt

14:00

Avslutning

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.