Skip to main content

BF23/06 Referat

Tid

Sak

Ansvarlig

10:00

Velkommen

Jørgen Nafstad Møller

10:05

Elhub backlog

Jørgen Nafstad Møller

10:30

Planlagt arbeid i Elhub produksjonsmiljø

Alf Ulvan

10:40

Status Elhub

 • Elhub må spesifisere hva som er tilgjengelig under nedetid, blir meldinger avvist, stoppet osv.

 • Elhub: Vi planlegger å buffre meldinger, feks BRS-NO-611

 • CGI: Elhub bør unngå nedetid over døgnskifte

 • Elvia: Er det planlagt at nedetid skal være midt i uken fremover? Det skaper problemer for kundesenteret vårt.

 • Elhub ønsker å ta hensyn til når nedetid passer best for aktørene.

  • Best etter kl. 17.

Alf Ulvan

10:45

Runde rundt bordet

 • Elvia: godt i gang med 15 minutter omstilling på alle anleggstyper det omfatter. Noen kraftleverandører har meldt at de ikke er klare ennå, ellers fungerer det bra.

 • Fortum: Merket utfordringer i portalen etter oppgradering, visning måleverdier. Mye timeout. Elhub.no: mye døde linker

 • Lede: begynt med overgang til 15 minutter. Litt utfordringer pga. nytt måleverdisystem. CGI tester delt produksjon for oss, det er ikke helt smertefritt.

 • Glitre: testet en del på delt produksjon. ikke fornøyd med veileder og support. Veldig vanskelig når det ikke fungerer i Elhub, vi har kunder som venter. Også problemer med 302/402, det gjør det vanskelig for oss. Ønsker tidligere avviksoppgjør i januar.

 • Statkraft: stort sett alle målerne går på 15 min. Stor nytte av avregningsgrunnlaget til balanseansvarlig. Interessert i virtuelle målepunkt.

 • Lyse: Ny standardavtale fra Fornybar Norge. Fått godt støtte og veiledning fra Forbrukerrådet. Angrefristloven; ikke mulig å bestille tilbake i tid, det skal foreligge en signert avtale før oppstart. Avtalen kommer i midten av desember, mål om at den skal gjelde fra 1. januar.

 • Lede: Vil Fornybar Norge ta noen initiativer overfor meglere?

 • Lyse: Vi håper det.

 • Føie: Sliter også med 302/402. Har hatt utfordringer med å sende 15 min måleverdier. Har en delt produksjon oppe. Går ikke ann å se hva som er satt opp i portalen. Kunden ønsker å kunne endre beregningene selv for å fordele mest mulig hensiktsmessig.

 • Elhub: Det kommer til å se ut som et forbrukspunkt pga. oppsettet mot eSett. Pek kunden mot dynamisk nøkkel.

 • Fjordkraft: Går mye raskere å få svar fra andre aktører nå, det hjelper masse. Samarbeidet fra Elhub går også veldig bra.

 • Ustekveikja: Fusjonert med Yve (Polarkraft, Kraftriket og Smartenergi). Ustekveikja vil bestå.

 • CGI: Vi jobber med å holde tritt med alle myndighetspålagte oppgaver. Mye som skjer med 15 min, kommuneoppdeling osv.

 • Elvia: Vi sliter med en del feilaktig avviste meldinger som allikevel blir tatt inn i Elhub. Får ikke avvise BRS-102, må vente til meldingen timer ut eller be kraftleverandør om å kansellere.

Jørgen Nafstad Møller

11:15

Pause

 

11:30

Oppdatering av kommunenummer 1. januar 2024

 • Elhub: På grunn av det store volumet av endringer og begrensninger i meldingsmottak vil vi gjennomføre kommunenummer oppdateringen, primært uten meldingsutveksling mellom aktør og Elhub. (dette er samme løsningen for oppdatering av kommunenummer som ble brukt i 2020 – uten meldingsutveksling).​

 • Elhub har avtalt med systemleverandører CGI, HansenCX og Elvia AS at de vil oppdatere databasene for sine målepunkter og kunder uten meldingsutveksling til Elhub. Elvia vil starte oppdatering av sine målepunkter 5 januar, CGI/Lede vil starte oppdatering rundt 10 januar (enkelter kunder er avhengig av eRapp rapportering) HansenCX vil oppdatere i uke #1. Elhub vil oppdatere portalen 8 og 9 januar 2024.

 • Elhub vil monitorere oppdateringer i en periode og vurdere behov for flere oppdatering i Elhub.

 • Elhub har laget en egen side med informasjon som vil oppdateres med ytterligere relevant info: Oppdatering av kommunenummer 1. januar 2024 - Elhub

 • Lede: Elhub burde øke kapasitet på meldingsmottak og legge til rette for at en aktør kan sende inn mange meldinger uten å måtte behandle dem med en gang.

Ola Garmann

11:45

15 min overgang

 • Hvordan det gikk/går det

 • Veien frem til 22. jan 2024

 • Forskriftsendring om umålte anlegg foreslås iverksatt fra 22. januar, men det er usikkert.

  • Mulig det blir vedtatt, men at innføringen skjer over lengre tid.

Henrik Simonsen

12:00

Lunsj

 

12:45

Plusskunder som mater inn over 100 kWh

Forklarende dokument (les gjerne på forhånd): Plusskunder som mater inn over 100 kWh.docx

 • Føie: Forskriften sier at det ikke på noe tidspunkt skal gå over 100KW. Er det ikke bedre at vi varsler når kunden installerer anlegget? Vi sier fra til kundene at de må passe på.

 • Elvia: Vi tenker likt.

 • Føie og Lede legger kundene på en egen tariff. Fordel om det kunne vært mer tydelig i Elhub hvem det gjelder, altså målepunkttype.

 • Elvia: Mange kunder er over grensen per time.

 • Konklusjon: Det er behov for et felt i Elhub så netteiere kan skille mellom plusskunder og prosumenter.

Jørgen Nafstad Møller

Gideon Ovadya, BKK Nett

13:15

Netting av plusskunder

 • CGI er ikke i stand til å ta i mot dette i dag.

 • Elhub bør prioritere BRS-701, det løser mesteparten av denne problemstillingen

 • Delt produksjon må prioriteres over dette

 • Kan søkes om dispensasjon fra RME

Jørgen Nafstad Møller

13:30

Nye felt, orienteringssak

 • CGI: Savner muligheten til å kunne skille mellom virtuelle kombinasjonspunkt og vanlige punkt.

  • Lagt inn i 701

Jørgen Nafstad Møller

13:45

Pause

 

14:00

Delt produksjon og utvikling av BRS-NO-701

 • Viktig at Elhub fronter behovet for dette mot RME

  • Må se den samfunnsøkonomiske situasjonen her også

Alexander Dybvad

14:25

Deling av måleverdier mellom nettselskap / erstatte MSCONS​

 • Netteier må opprette et målepunkt eller sende det til Elhub så vi kan opprette det

Henrik Simonsen

14:30

 

 

Eventuelt:

 • Fastprisavtaler for bedriftskunder - ønsker felles avklaring av hvordan dette skal håndteres

  • Dette håndteres med bruddgebyr

 • Kan Elhub hente inn alle marginaltapsserier for sentral- og regionalnett fra Statnett og etablere dem som tidsserier i Elhub?

  • Lnett mener at det vil være enklere å håndtere innlesning av marginaltapsserier fra et samlet system som Elhub, samt at 3. parter får lettere tilgang til disse verdiene i sine systemer.

 • Forbud mot tilbakedatering av avtaler

 

Helga Kleppe, Fjordkraft

Jarle Stava, Lnett

 

Magnus Olsen, Lyse

15:00

Avslutning

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.