Skip to main content

BF23/05 20. september 2023

Dato: 20.09.2023

Sted: Trondheim og Teams

Underlag: BF23-05 230920 Elhub Brukerforum.pdf

Tid

Sak

Ansvarlig

12:00

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Jørgen Nafstad Møller

12:15

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Jørgen Nafstad Møller

13:00

Publisering av “Datakvalitetsrapport Måleverdier” på elhub.no

Alf Ulvan

13:15

Pause

13:30

Nye produksjonskoder og koder for batterier i eSett og Elhub.

Relatert: Arbeidsgruppe for innspill til informasjonselementer på målepunkt i fremtiden.

Audun Meinich

13:50

Nye fylkes- og kommunenummer fra 1 januar 2024

Ola Garmann

14:15

Løypemelding fra arbeidsgruppen for datakvalitet på grunndata

Ola Garmann og Alexander Dybvad

14:30

Pause

14:45

Høring forskrift for 15 min. avregning. Innspill

Jan Magne Strand

15:00

Network Code - Forbrukerfleksibilitet

Jan Magne Strand

15:15

Elhubs utviklingsplan for forskrift om delt produksjon

  • Ny BRS

  • Netting av måleverdier

  • Plan for produksjonssetting

Audun Meinich og Alexander Dybvad

15:45

Posten endrer og oppdaterer postnummer 1 oktober 2023

Ola Garmann

16:00

Møtet avsluttes

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.