Skip to main content

BF23/04 8. juni 2023

Dato: 08.06.2023

Sted: Nydalen Allé 33 og Teams

Underlag:

BF23-04 230805 Elhub Brukerforum.pdf

Agenda:

Tid

Sak

Ansvarlig

10:00

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Jørgen Nafstad Møller

10:15

Status Elhub - månedsrapport

Henrik Simonsen, Julie Niebuhr

10:30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Jørgen Nafstad Møller

11:00

Justering av siste frist for korrigering av måleverdier og markedsprosesser

Eigil Gjelsvik

11:30

Videre arbeid med datakvalitet grunndata

Eigil Gjelsvik

11:45

Pause

11:55

Forslag til endring av format av ukentlig statusmøte med bransjen (onsdager)

Julie Niebuhr

12:10

Kort orientering om status asymmetrisk filter

Ingvar Flaten Aarnes

12:20

Eventuelt

Jørgen Nafstad Møller

12:30

Slutt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.