Skip to main content

BF23/03 4. mai 2023

Dato: 04.05.2023

Sted: Teams

Underlag:

BF23-03 230405 Elhub Brukerforum.pdf

Agenda:

Tid

Sak

Ansvarlig

10:00

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Jørgen Nafstad Møller

10:15

Status Elhub - månedsrapport

Henrik Simonsen, Julie Niebuhr

10:30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Jørgen Nafstad Møller

11:00

Framtiden for asymmetrisk filter for måleverdier

Ingvar Flaten Aarnes

11:30

Lunsj

12:00

Gjennomgang av løsningsforslag for delt produksjon fra arbeidsgruppa

Audun Matre Meinich og Christoffer Sannes

13:00

Status arbeid med kombinasjonsmålepunkt

Jørgen Nafstad Møller

13:15

Alternativer for Go Live av 15-min prosjektet

Henrik Simonsen

13:35

Videre arbeid med datakvalitet målepunktinformasjon

Ola Garmann / Eigil Gjelsvik

13:55

Eventuelt

Jørgen Nafstad Møller

14:00

Møtet avsluttes

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.