Skip to main content

BF23/02 9. mars 2023

Dato: 09.03.2023

Sted: Nydalen Allè 33 og Teams

Underlag: 

BF23-02 230309 Elhub Brukerforum.pdf

Agenda:

Tid

Sak

Ansvarlig

10:00

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Jørgen Nafstad Møller

10:15

Status Elhub - månedsrapport

Alf Ulvan, Jørgen Nafstad Møller

10:30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Jørgen Nafstad Møller

11:00

Pause

11:15

Orientering Elhub UX referansegruppe

Jørgen Nafstad Møller

11:25

Innføring av avtalekontroll i Elhub

Alexander Dybvad

11:40

Migrering til sky

Kim Charlotte Elvestad

11:45

15 minutter

Henrik Simonsen

12:00

Lunsj

12:30

Utsending av 6015 verdier fra Elhub

Audun Matre Meinich

12:40

Orientering kombinasjonsmålepunkt

Jørgen Nafstad Møller

12.45

Begrep for utbetaling av strømstøtte på netteiers faktura

Jørgen Nafstad Møller, Elhub

Helga Kleppe, Fjordkraft

13:00

Nåværende ajourholdstjenester folkeregister fra TietoEvry utgår 31. mars 2023

Ola Garmann

13:10

Eventuelt

Jørgen Nafstad Møller

13:40

Møtet avsluttes

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.