Skip to main content

BF23/01 26. januar 2023

Dato: 26.01.2023

Sted: Teams

Underlag: 

BF23-01 230126 Elhub Brukerforum.pdf

Agenda:

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Christine Rynning-Tønnesen

10.15

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

11.00

Pause

11.10

VMP / Beregninger i målepunkt

Alf Olevik Ulvan

11.20

Deling av produksjon

Jan Magne Strand

11.40

Stenging av BRS-NO-306

Kim Charlotte Elvestad

11.50

Migrering til sky

Kim Charlotte Elvestad

Truls Løken Krohn

12.00

Lunsj

12.30

Status 15-minutter

Henrik Simonsen

12.40

Plusskunder som produserer “for mye”

Elisabet Lofthus

12.55

Kraftleverandørers håndtering av angrerett etter forbrukertilsynets orientering i desember 2022

Christine Rynning-Tønnesen

13.10

Status i arbeidet med rapport for utredning av samtykkekontroll i Elhub

Alexander Stokke Dybvad

13.15

Gjennomgang av kundeundersøkelsen 2022

Christine Rynning-Tønnesen

13.30

Eventuelt

13.40

Møtet avsluttes

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.